SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
2
5
2
4
8
Tin tức sự kiện 31 Tháng Năm 2024 9:10:00 SA

Kế hoạch tổ chức Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển Thành phố Hồ Chí Minh"

Ngày 29/05/2024, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 3271/KH-STC-VP tổ chức Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vì sự phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Phong trào thi đua) và tổ chức thực hiện nghiên cứu, xây dựng các đề xuất theo Kế hoạch số 3815/KH-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năng động, sáng tạo vì lợi ích chung với các nội dung như sau:

- Quán triệt và nghiêm túc triển khai thực hiện Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả. Tạo sự đoàn kết, thống nhất trong việc thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ công chức năng động sáng tạo vì lợi ích chung.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung Kết luận số 14-KL/TW ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 124-KH/TU ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; đồng thời tuyên truyền nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới của tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua.

- Nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các phòng, Chi cục Tài chính doanh nghiệp; tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong cơ quan về thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ công chức năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, hết lòng, hết sức vì nhân dân phục vụ của đội ngũ công chức. Tăng cường kỷ luật kỷ cương đi đôi với phát huy dân chủ, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phục vụ phát triển, tạo động lực cho công chức phấn đấu, rèn luyện và cống hiến vì lợi ích chung. Trong thực hiện phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, bảo đảm không trái với Điều lệ Đảng và quy định pháp luật.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua, đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng những mô hình mới, giải pháp thí điểm, đổi mới, sáng tạo có hiệu quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng xứng đáng, thiết thực, đúng quy định; ưu tiên bố trí, sử dụng, phát huy khả năng của công chức có tư duy đổi mới, cách làm đột phá, sáng tạo, hiệu quả cao vì lợi ích chung./.

 


Số lượt người xem: 1427    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm