SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
4
3
9
5
6
4
Tin tức sự kiện 07 Tháng Sáu 2023 8:28:13 CH
Đảng bộ Sở Tài chính tuyên dương tập thể và cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – năm 2023  (19/05/2023)
  
Triển khai Công văn số 1218-CV/ĐUK ngày 14/02/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về bình chọn, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 511/YC-CSKT-P10 (gia hạn lần 1)  (19/05/2023)
Hiện nay, Sở Tài chính đang thu thập báo giá dịch vụ thẩm định giá tài sản như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 227-48/YC-PC03-Đ9  (17/05/2023)
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 890-38/YC-PC03-Đ9 (lần 1)  (12/05/2023)
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 1625-38/YC  (12/05/2023)
1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của thửa đất số 532, tờ bản đồ số 6 (BĐĐC năm 2003). Địa chỉ: phường Bình Khánh, Quận 2 (nay là thành phố Thủ Đức), thành phố Hồ Chí Minh (theo Giấy chứng nhận QSDĐQSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số CM 776320, số vào sổ cấp GCN CH00521 do Ủy ban nhân dân Quận 2 cấp ngày 18 tháng 01 năm 2019, ...
Điều chỉnh giá các mặt hàng tham gia Chương trình bình ổn thị trường năm 2023 và Tết Giáp Thìn năm 2024  (05/05/2023)
Ngày 28 tháng 4 năm 2023, Sở Tài chính ban hành Công văn số 2548/STC-QLG về kết quả điều chỉnh giá các mặt hàng tham gia Chương trình bình ổn thị trường năm 2023 và Tết Giáp Thìn năm 2024
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2023  (28/04/2023)
  
Ngày 21 tháng 4 năm 2023, Sở Nội vụ có Thông báo số 1894/TB-SNV về tuyển dụng công chức năm 2023
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 511/YC-CSKT-P10  (28/04/2023)
Hiện nay, Sở Tài chính đang thu thập báo giá dịch vụ thẩm định giá tài sản như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 278-48D/YC-PC01/Đ3 (lần 2)  (28/04/2023)
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin. Sau thời hạn nêu trên, doanh nghiệp thẩm định giá không gửi báo giá dịch vụ xem như không tham gia.
Tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý  (26/04/2023)
  
Ngày 28/03/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý. Để tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý; Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm