SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
2
7
6
3
5
4
Tin tức sự kiện 21 Tháng Mười Một 2017 6:05:22 SA
Công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 10/2017 (từ ngày 10/9/2017 đến ngày 10/10/2017)  (20/11/2017)
  
Thực hiện Quyết định số 10342/QĐ-STC-TTra ngày 27/12/2016 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý giá trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 10343/KH-STC-TTra ngày 27/12/2016 của Thanh tra Sở Tài chính về kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về giá năm 2017. Đoàn kiểm tra của Sở Tài chính và Đoàn kiểm tra liên ngành quận huyện phối hợp kiểm tra thực tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 10/9/2017 đến ngày 10/10/2017, kết quả như sau:
Tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017  (20/11/2017)
  
Ngày 10/11, Bộ Tài chính đã có công văn 15259/BTC-QLG gửi các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Xây Dựng, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017.
Một số chính sách có hiệu lực từ tháng 10  (27/10/2017)
  
Quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ Kiểm toán viên và chứng chỉ Kế toán viên Ngày 31/8/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 91/2017/TT-BTC quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên. Theo đó, quy định một số điểm mới so với Thông tư 129/2012/TT-BTC, cụ thể như sau: Bộ Tài chính gộp ...
Bộ Tài chính: Hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.  (27/10/2017)
  
Ngày 22/9/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
Chuyến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Vững tại huyện Củ Chi  (25/10/2017)
  
Chăm sóc, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng là việc làm có ý nghĩa, thể hiện lòng tri ân của xã hội với những đóng góp, hy sinh to lớn của các Mẹ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Từ nhiều năm nay, hoạt động đền ơn, đáp nghĩa được Sở Tài chính và Công đoàn Sở chung tay tổ chức thực hiện bằng nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa.
Thanh tra Sở Tài chính: Báo cáo công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá trên địa bàn thành phố tháng 9 (từ ngày 10/ 08/2017 đến ngày 10/9/2017)  (24/10/2017)
  
Thực hiện Quyết định số 10342/QĐ-STC-TTra ngày 27/12/2016 của Giám đốc Sở Tài chính về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý giá trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 10343/KH-STC-Ttra ngày 27/12/2016 của Thanh tra Sở Tài chính về kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về giá năm 2017. Đoàn kiểm tra của Sở Tài chính và Đoàn kiểm tra liên ngành quận huyện phối hợp kiểm tra thực tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 10/08/2017 đến ngày 10/9/2017, kết quả như sau:
Đảng ủy Sở Tài chính tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” năm 2017  (19/10/2017)
  
Sáng ngày 16/10/2017, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức tuyên truyền, giới thiệu bài báo “Dân vận” của Bác Hồ nhân kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống Công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2017).
Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân  (18/10/2017)
  
Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về gắn bó với nhân dân. Tư tưởng Hồ Chí Minh về “gắn bó với nhân dân” bắt nguồn từ quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nguồn gốc mọi sức mạnh là nhân dân: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”; “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Theo Người “gắn bó với nhân dân” là phát huy truyền thống trên dưới đồng lòng, cả nước chung sức tạo ra sức mạnh, “đem sức ta mà giải phóng cho ta”.
Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư” theo quy định tại Luật Đầu tư đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn TPHCM.  (17/10/2017)
  
Ngày 02/10/2017, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 5166/QĐ-UBND Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục “Quyết định chủ trương đầu tư” theo quy định tại Luật Đầu tư đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Công khai số liệu và báo cáo thuyết minh tình hình ước thực hiện thu - chi ngân sách thành phố 9 tháng đầu năm 2017  (17/10/2017)
  
Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Công văn số 9505/BTC-NSNN ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính về công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm