SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
2
9
4
3
8
7
Tin tức sự kiện 06 Tháng Mười 2022 3:33:52 CH
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Tài chính Quý IV năm 2022  (05/10/2022)
  
>> Đính kèm tệp tin: Lịch tiếp công dân Quý IV năm 2022.pdf
Lịch tiếp công dân của Trưởng các phòng, Chi cục Tài chính doanh nghiệp tháng 10 năm 2022  (05/10/2022)
  
>> Đính kèm tệp tin: Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2022.pdf
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá tài sản  (05/10/2022)
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin. Sau thời hạn nêu trên, doanh nghiệp thẩm định giá không gửi báo giá dịch vụ xem như không tham gia.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 278-48/YC-VPCQCSĐT  (29/09/2022)
Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp Thành phố mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin với nội dung như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 605-48  (27/09/2022)
Hiện nay, Sở Tài chính đang thu thập báo giá dịch vụ thẩm định giá tài sản, hàng hóa trong án “Buôn lậu” do Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Stewardesses thực hiện, xảy ra tại cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin cụ thể như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 935-48  (27/09/2022)
Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp Thành phố mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin với nội dung như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá tài sản số 07/VKSTC-C1  (27/09/2022)
Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp Thành phố mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin với nội dung như sau:
Một số quy định mới về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính theo quy định tại Thông tư số 40/2022/TT-BTC ngày 29/06/2022 của Bộ Tài chính  (23/09/2022)
  
Ngày 29/6/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 40/2022/TT-BTC quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính. Theo đó, Thông tư quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính bao gồm:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 278-48F/YC-PC01/Đ3  (21/09/2022)
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin. Sau thời hạn nêu trên, doanh nghiệp thẩm định giá không gửi báo giá dịch vụ xem như không tham gia.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 278-48B/YC-PC01/Đ3  (21/09/2022)
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin. Sau thời hạn nêu trên, doanh nghiệp thẩm định giá không gửi báo giá dịch vụ xem như không tham gia.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm