SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
5
7
1
2
1
0
Quy hoạch, kế hoạch phát triển 03 Tháng Mười Hai 2022 2:14:02 SA
Sở Tài chính họp giao ban quý 2 năm 2016 với phòng Tài chính – Kế hoạch 24 quận huyện  (09/09/2016)
Ngày 27/07/2016, Sở Tài chính đã tổ chức họp giao ban công tác quý 2 với lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch 24 quận huyện. Theo đó, tổng kết tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn thành phố và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2016.
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm