SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
0
0
9
6
2

 

Địa chỉ: 142 Nguyễn Thị Minh Khai

Điện thoại: 39304504

Fax: 39304663

Email: stc@tphcm.gov.vn

       Chức năng nhiệm vụ của Sở Tài chính

       Ban Giám đốc Sở Tài chính

       Quy chế tổ chức và hoạt động của các phòng, ban

o    Ban Vật giá

o    Phòng Quản lý Ngân sách Quận, Huyện - Phường, Xã

o    Phòng Quản lý Công sản

o    Phòng Quản lý Ngân sách

o    Phòng Tin học - Thống kê

o    Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp

o    Phòng Tài chính Đầu tư Sửa chữa

o    Thanh tra Tài chính

o    Văn phòng Sở

o    Chi cục Tài chính doanh nghiệp

Tìm kiếm