SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
1
3
2
1
1
8
  Giá bán các mặt hàng tham gia Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu năm 2022 và Tết Quý Mão năm 2023, áp dụng kể từ ngày 18/03/2023  (23/03)
  Kết quả điều chỉnh giá mặt hàng thịt heo của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường năm 2022 – 2023; triển khai các biện pháp quản lý giá, cung cầu hàng hóa trên thị trường  (23/03)
  Giá bán các mặt hàng tham gia Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu năm 2022 và Tết Quý Mão năm 2023, áp dụng kể từ ngày 02/4/2022  (04/04)
  Giá các mặt hàng của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường phục vụ mùa khai giảng năm học 2022 - 2023, áp dụng kể từ ngày 02/4/2022  (04/04)
  Giá bán các mặt hàng khẩu trang và nước rửa tay, gel kháng khuẩn tham gia Chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn TP.HCM năm 2022 - 2023, áp dụng kể từ ngày 02/4/2022  (04/04)
  Giá bán các mặt hàng sữa của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường sữa trên địa bàn TP.HCM năm 2022 - 2023, áp dụng kể từ ngày 02/4/2022  (04/04)
  Giá Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn TP.HCM năm 2022 - 2023, áp dụng kể từ ngày 02/4/2022  (04/04)

Tìm kiếm