SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
0
3
8
8
5

Tin video

(Sử dụng trình duyệt Google Chrome để xem) 

 

 

 

Tiến tới Đại hội công đoàn viên chức thành phố lần III nhiệm kỳ 2017 - 2022
...............................................................................................................................................................
Báo cáo công tác kiểm tra chấp hành pháp luật về giá năm 2016
...............................................................................................................................................................
Tăng cường quản lý và sử dụng xe công
...............................................................................................................................................................
Mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
...............................................................................................................................................................
 
 
 

 

Tìm kiếm