SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
2
5
5
1
4
Quý I năm 2017 (Từ ngày 16/11/2016 đến 20/02/2017)
Trong kỳ tại Sở Tài chính phát sinh 06 lượt tiếp công dân (04 vụ việc). Số đơn tiếp nhận trong kỳ là 21 đơn, trong đó: 02 đơn khiếu nại, 03 đơn tố cáo, 16 đơn khác (đơn phản ánh, kiến nghị,…) . So với cùng kỳ năm 2016: khiếu nại giảm 07 đơn, tố cáo tăng 03 đơn, phản ánh kiến nghị giảm 01 đơn.

Tìm kiếm