SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
2
5
6
7
6
  
Nội dung tìm:
  
Tìm theo:
 
 
Tổng số : 8
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
31/2019/NĐ-CP10/04/2019Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo1
25/2018/QH1412/06/2018Luật Tố cáo1
02/2016/TT-TTCP20/10/2016Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.1
07/2013/TT-TTCP31/10/2013Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính1
06/2013/TT-TTCP30/09/2013Quy định quy trình giải quyết tố cáo1
75/2012/NĐ-CP03/10/2012Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại1
76/2012/NĐ-CP03/10/2012Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo1
02/2011/QH1311/11/2011Luật Khiếu nại1

Tìm kiếm