SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
9
2
2
0
8
7
Mặt hàng dược phẩm 04 Tháng Năm 2011 2:25:00 SA

Danh mục thuốc bình ổn giá năm 2011 tại TPHCM

Thực hiện Kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn giá thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn TP, hiện nay có 04 doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá thuốc tại TP gồm: Công ty CPDP 3/2 (F.T.Pharma), Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Đồng Tháp (Domesco), Công ty cổ phần Dược phẩm Glomed, Công ty Euvipharm và 325 điểm bán thuốc của chương trình gồm 99 nhà thuốc bệnh viện, 111 nhà thuốc doanh nghiệp, 115 nhà thuốc tư nhân. HCM CityWeb xin giới thiệu danh mục thuốc bình ổn giá năm 2011 trên địa bàn TP.

 DANH MỤC THUỐC BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM NĂM 2011
STT
Tên thuốc
Nhà sản xuất
ĐVT
Giá bán lẻ (đồng)
 
THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT, KHÁM VIÊM
 
 
 
1
Volgesic 50 (Diclofenac 50mg)
Cty Euvipharm
viên
             210
2
Meloxicam 7.5mg (Meloxicam 7.5mg)
Cty CPXNK YT Domesco
viên
             987
3
Paracetamol 500mg (Paracetamol 500mg)
Cty CPDP 3/2 - F.T.Pharma
viên
             216
4
Dopagan 500mg (Paracetamol 500mg)
Cty CPXNK YT Domesco
viên
             231
 
THUỐC TRỊ HO
 
 
 
5
N-Acetylcystein 200mg (Acetyl cystein 200mg)
Cty CPDP 3/2 - F.T.Pharma
viên
             648
6
Euxamus (Acetyl cystein 200mg)
Cty Euvipharm
viên
             420
7
Terdein F (Terpin codein)
Cty CPXNK YT Domesco
viên
             378
 
THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG
 
 
 
8
Cetiizin 10mg (Cetirizin 10mg)
Cty CPXNK YT Domesco
viên
             231
 
THUỐC NHỎ MẮT
 
 
 
9
Clornicol (Cloramphenicol 0.4% coll)
Cty Euvipharm
chai
          2,300
10
Efticol 0,9% (Natri clorid 0.9% coll)
Cty CPDP 3/2 - F.T.Pharma
chai
          2,175
11
Euprocin 0.3% (Ciprofloxacin 0.3% coll)
Cty Euvipharm
chai
          5,070
 
THUỐC TRỊ ĐAU DẠ DÀY
 
 
 
12
Famotidin 40mg (Famotidin 40mg)
Cty CPDP 3/2 - F.T.Pharma
viên
             378
13
Omeprazol 20mg (Omeprazol 20mg)
Cty CPXNK YT Domesco
viên
             798
14
Glomezol (Omeprazol 20mg)
Cty CPDP Glomed
viên
             800
15
Ranitidin 300mg (Ranitidin 300mg)
Cty CPXNK YT Domesco
viên
             630
16
Ranitidin 300mg (Ranitidin 300mg)
Cty CPDP Glomed
viên
             590
 
THUỐC TRỊ TIÊU CHẢY
 
 
 
17
Loperamid 2mg (Loperamid 2mg)
Cty CPXNK YT Domesco
viên
             231
 
THUỐC TIM MẠCH
 
 
 
18
Amloefti 5mg (Amlodipin 5mg)
Cty CPDP 3/2 - F.T.Pharma
viên
             540
19
Adipin (Amlodipin 5mg)
Cty Euvipharm
viên
             517
20
Glovitor 10 (Atorvastatin 10mg)
Cty CPDP Glomed
viên
          2,500
21
Captopril 25mg (Captopril 25mg)
Cty CPXNK YT Domesco
viên
             315
22
Lodovax (Clopidogrel 75mg)
Cty CPDP Glomed
viên
          7,900
23
Enalapril 10mg (Enalapril 10mg)
Cty CPDP Glomed
viên
             850
24
Fenofibrat 200mg (Fenofibrat 200mg)
Cty CPXNK YT Domesco
viên
          1,512
25
Losartan 25mg (Losartan 25mg)
Cty CPXNK YT Domesco
viên
          2,100
26
Panlase (Nifedipin 10mg)
Cty CPDP Glomed
viên
             450
27
Dorosur 10mg (Rosuvastatin 10mg)
Cty CPXNK YT Domesco
viên
          6,594
28
Simvastatin 10mg (Simvastatin 10mg)
Cty CPDP Glomed
viên
          2,250
 
THUỐC TRỊ TIỂU ĐƯỜNG
 
 
 
29
Gliclazid 80mg (Gliclazid 80mg)
Cty CPXNK YT Domesco
viên
             672
30
Glucofine 850 mg (Metformin 850mg)
Cty CPXNK YT Domesco
viên
          1,050
31
Metinim (Metformin 850mg)
Cty CPDP Glomed
viên
          1,000
 
THUỐC KHÁNG SINH-SULFAMID
 
 
 
32
Ofmantin 625 mg (Amox 500mg + Clavulanid 125mg)
Cty CPXNK YT Domesco
viên
          6,195
33
Amoxycillin 500mg (Amoxycillin 500mg)
Cty CPXNK YT Domesco
viên
             777
34
Cefaclor 250mg (Cefaclor 250mg)
Cty CPXNK YT Domesco
viên
          2,667
35
Cefadroxil 500mg (Cefadroxil 500mg)
Cty CPXNK YT Domesco
viên
          1,470
36
Euvixim (Cefixim 100mg)
Cty Euvipharm
viên
          2,205
37
Cefuroxim 500mg (Cefuroxim 500mg)
Cty CPDP Glomed
viên
          8,400
38
Cefalexin 500mg (Cephalexin 500mg)
Cty CPXNK YT Domesco
viên
          1,008
39
Dorociplo 500mg (Ciprofloxacin 500mg)
Cty CPXNK YT Domesco
viên
             840
40
Clarithromycin 500mg (Clarithromycin 500mg)
Cty CPXNK YT Domesco
viên
          4,998
41
Metronidazol 250mg (Metronidazol 250mg)
Cty CPDP 3/2 - F.T.Pharma
viên
             250
42
Doropycin 3MUI (Spiramycin 3MUI)
Cty CPXNK YT Domesco
viên
          3,570
43
Dotrim 480mg (Sulfamethoxazol 400mg +
Trimethoprim 80mg)
Cty CPXNK YT Domesco
viên
             630
 
THUỐC KHÁNG VIÊM CORTICOID
 
 
 
44
Dexon 0.5mg (Dexamethason 0.5mg)
Cty CPDP 3/2 - F.T.Pharma
viên
               60
45
Prednisolon 5mg (Prednisolon 5mg)
Cty CPXNK YT Domesco
viên
             252
 (Theo HCM CityWeb)

 

Số lượt người xem: 2626    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm