SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
0
4
1
3
6

Mô tả

 

Số ký hiệu

24/2022/TT-BTC 

Loại văn bản

Thông tư 

Ngày ban hành

07/04/2022 

Lĩnh vực

Quản lý tài chính doanh nghiệp 

Người ký

 

Cơ quan ban hành

Bộ Tài chính  

Từ khoá

 

ItemStatus

Trích yếu

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.

ReadCounter

 
Tệp đính kèm
24TT2022BTC.pdf    
Đã tạo vào thời điểm 09/06/2022 10:29 SA  bởi NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN 
Được sửa tại 09/06/2022 10:29 SA  bởi NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN