Modify settings and columns
Sử dụng danh sách Bài đăng cho các bài đăng trong blog này.
  
Xem: 
Chỉnh sửaItemShortContentLọc
Đảng bộ Sở Tài chính tuyên dương tập thể và cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – năm 2023Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN19/05/2023 9:45 SAHoạt động Đảng và các Đoàn thể0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2023-5/hdddt_1905231.jpg
Triển khai Công văn số 1218-CV/ĐUK ngày 14/02/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về bình chọn, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.
Đảng bộ Sở Tài chính tuyên dương tập thể và cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – năm 2023Đảng bộ Sở Tài chính tuyên dương tập thể và cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – năm 2023
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 511/YC-CSKT-P10 (gia hạn lần 1)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN19/05/2023 9:40 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hiện nay, Sở Tài chính đang thu thập báo giá dịch vụ thẩm định giá tài sản như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 511/YC-CSKT-P10 (gia hạn lần 1)Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 511/YC-CSKT-P10 (gia hạn lần 1)
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 227-48/YC-PC03-Đ9Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN17/05/2023 2:55 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 227-48/YC-PC03-Đ9Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 227-48/YC-PC03-Đ9
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 890-38/YC-PC03-Đ9 (lần 1)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN12/05/2023 4:00 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 890-38/YC-PC03-Đ9 (lần 1)Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 890-38/YC-PC03-Đ9 (lần 1)
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 1625-38/YCDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN12/05/2023 3:25 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 1625-38/YCThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 1625-38/YC
Điều chỉnh giá các mặt hàng tham gia Chương trình bình ổn thị trường năm 2023 và Tết Giáp Thìn năm 2024Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN05/05/2023 9:00 SAChương trình bình ổn thị trường năm 2023 - 20240 Đã Duyệt
3
Ngày 28 tháng 4 năm 2023, Sở Tài chính ban hành Công văn số 2548/STC-QLG về kết quả điều chỉnh giá các mặt hàng tham gia Chương trình bình ổn thị trường năm 2023 và Tết Giáp Thìn năm 2024
Điều chỉnh giá các mặt hàng tham gia Chương trình bình ổn thị trường năm 2023 và Tết Giáp Thìn năm 2024Điều chỉnh giá các mặt hàng tham gia Chương trình bình ổn thị trường năm 2023 và Tết Giáp Thìn năm 2024
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2023Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN28/04/2023 2:25 CHTin tức sự kiện0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2023-4/_w/Mattien_jpg.jpg
Ngày 21 tháng 4 năm 2023, Sở Nội vụ có Thông báo số 1894/TB-SNV về tuyển dụng công chức năm 2023
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2023Thông báo tuyển dụng công chức năm 2023
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 511/YC-CSKT-P10Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN28/04/2023 9:05 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hiện nay, Sở Tài chính đang thu thập báo giá dịch vụ thẩm định giá tài sản như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 511/YC-CSKT-P10Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 511/YC-CSKT-P10
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 278-48D/YC-PC01/Đ3 (lần 2)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN28/04/2023 8:45 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin. Sau thời hạn nêu trên, doanh nghiệp thẩm định giá không gửi báo giá dịch vụ xem như không tham gia.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 278-48D/YC-PC01/Đ3 (lần 2)Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 278-48D/YC-PC01/Đ3 (lần 2)
Tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lýDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN26/04/2023 3:00 CHTin trong ngành0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2023-5/_w/img_amh01_jpg.jpg
Ngày 28/03/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý. Để tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý; Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:
Tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lýTăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 890-38/YC-PC03-Đ9Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN20/04/2023 10:05 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 890-38/YC-PC03-Đ9Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 890-38/YC-PC03-Đ9
Đoàn Thanh niên Sở Tài chính tham gia Chương trình hiến máu nhân đạo với thông điệp "Một giọt máu đào, trao đời sự sống"Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN17/04/2023 10:15 SAHoạt động Đảng và các Đoàn thể0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2023-4/htddt_1704231.jpg
Ngày 13/4/2023, Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo với thông điệp “Một giọt máu đào, trao đời sự sống”. Theo đó, Cơ quan đại diện kêu gọi sự đồng hành, hướng ứng tham gia của các cơ quan, đơn vị như: Sở Tài chính Thành phố, Kho bạc Nhà nước Quận 3,… cùng tham gia chương trình.
Đoàn Thanh niên Sở  Tài chính tham gia Chương trình hiến máu nhân đạo với thông điệp "Một giọt máu đào, trao đời sự sống"Đoàn Thanh niên Sở Tài chính tham gia Chương trình hiến máu nhân đạo với thông điệp "Một giọt máu đào, trao đời sự sống"
Tháng Thanh niên với nhiều hoạt động sôi nổi của Đoàn Thanh niên Sở Tài chínhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN10/04/2023 3:15 CHHoạt động Đảng và các Đoàn thể0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2023-4/_w/hddt100403_4_jpg.jpg
Tháng Thanh niên năm 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số” diễn ra từ ngày 26/2/2023 đến ngày 31/3/2023, Đoàn TN Sở Tài chính đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi gồm: Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại Sở Tài chính, Tập huấn cập nhật kiến thức giải đáp khó khăn, vướng mắc về công tác định giá tài sản trong tố tụng hình sự, Hội trại truyền thống chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023). Các hoạt động đã thu hút lực lượng đông đảo Đoàn viên thanh niên Sở Tài chính cùng tham gia, các nội dung, công trình, phần việc được thực hiện trong Tháng  Thanh niên năm 2023 năm nay được đánh giá là thiết thực, ý nghĩa.
Tháng Thanh niên với nhiều hoạt động sôi nổi của Đoàn Thanh niên Sở Tài chínhTháng Thanh niên với nhiều hoạt động sôi nổi của Đoàn Thanh niên Sở Tài chính
3 tháng đầu năm 2023Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN10/04/2023 2:20 CHTình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm0 Đã Duyệt
3
Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Công văn số 9505/BTC-NSNN ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính về công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015.
3 tháng đầu năm 20233 tháng đầu năm 2023
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 3038 (lần 2)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN10/04/2023 2:15 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hiện nay, Sở Tài chính đang thu thập báo giá dịch vụ thẩm định giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 3038 (lần 2)Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 3038 (lần 2)
Đảng bộ Sở Tài chính triển khai Chương trình công tác năm 2023Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN06/04/2023 3:10 CHHoạt động Đảng và các Đoàn thể0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2023-4/hdddt_06042302.jpg
Chiều ngày 27/3/2023, tại Hội trường Sở Tài chính, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 và Chương trình công tác năm 2023 của Đảng bộ Sở Tài chính. Hội nghị trân trọng được đón tiếp đồng chí Phạm Văn Linh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận Đảng ủy Khối, Tổ trưởng Tổ công tác số 7 phụ trách Đảng bộ Sở Tài chính, đến tham dự và phát biểu chỉ đạo.
Đảng bộ Sở Tài chính triển khai Chương trình công tác năm 2023Đảng bộ Sở Tài chính triển khai Chương trình công tác năm 2023
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Tài chính Quý II năm 2023Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN05/04/2023 9:20 SALịch tiếp công dân0 Đã Duyệt
3
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Tài chính Quý II năm 2023Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Tài chính Quý II năm 2023
Lịch tiếp công dân của Trưởng các phòng chuyên môn và Chi cục Trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp tháng 04 năm 2023Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN05/04/2023 9:10 SALịch tiếp công dân0 Đã Duyệt
3
Lịch tiếp công dân của Trưởng các phòng chuyên môn và Chi cục Trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp tháng 04 năm 2023Lịch tiếp công dân của Trưởng các phòng chuyên môn và Chi cục Trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp tháng 04 năm 2023
Chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chínhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN05/04/2023 8:40 SATin trong ngành0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2023-4/_w/amh01_jpg.jpg
Ngày 16/01/2023, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 01/2023/TT-BTP quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực từ ngày 03/3/2023.  Thông tư gồm 08 điều, trong đó quy định chi tiết một số nội dung mới như sau:
Chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chínhChế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Kế hoạch tổ chức Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN04/04/2023 9:15 SATin tức sự kiện0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2023-4/_w/Mattien_jpg.jpg
Ngày 29/03/2023, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 1717/KH-STC-VP tổ chức Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI tiến tới chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, Đại hội thi đua yêu nước Thành phố lần thứ VIII, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) với các nội dung sau đây:
Kế hoạch tổ chức Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển  kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025)Kế hoạch tổ chức Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025)
Quy chế hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN03/04/2023 3:45 CHTuyên truyền cải cách hành chính0 Đã Duyệt
3
Ngày 15/02/2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND Ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Quy chế hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhQuy chế hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Giá bán các mặt hàng tham gia Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu năm 2023 và Tết Giáp Thìn năm 2024, áp dụng kể từ ngày 01/4/2023Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN03/04/2023 11:10 SAChương trình bình ổn thị trường năm 2023 - 20240 Đã Duyệt
3
Giá bán các mặt hàng tham gia Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu năm 2023 và Tết Giáp Thìn năm 2024, áp dụng kể từ ngày 01/4/2023Giá bán các mặt hàng tham gia Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu năm 2023 và Tết Giáp Thìn năm 2024, áp dụng kể từ ngày 01/4/2023
Giá bán các mặt hàng sữa của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường sữa trên địa bàn TP.HCM năm 2023-2024, áp dụng kể từ ngày 01/4/2023Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN03/04/2023 11:10 SAChương trình bình ổn thị trường năm 2023 - 20240 Đã Duyệt
3
Giá bán các mặt hàng sữa của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường sữa trên địa bàn TP.HCM năm 2023-2024, áp dụng kể từ ngày 01/4/2023Giá bán các mặt hàng sữa của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường sữa trên địa bàn TP.HCM năm 2023-2024, áp dụng kể từ ngày 01/4/2023
Giá tham gia Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng phục vụ học tập năm học 2023-2024, áp dụng từ ngày 01/4/2023Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN03/04/2023 11:05 SAChương trình bình ổn thị trường năm 2023 - 20240 Đã Duyệt
3
Giá tham gia Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng phục vụ học tập năm học 2023-2024, áp dụng từ ngày 01/4/2023Giá tham gia Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng phục vụ học tập năm học 2023-2024, áp dụng từ ngày 01/4/2023
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 61-38/YC-PC03-Đ8 (lần 4)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN28/03/2023 4:10 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hiện nay, Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố đang thu thập báo giá dịch vụ thẩm định giá các tài sản, thông tin cụ thể:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 61-38/YC-PC03-Đ8 (lần 4)Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 61-38/YC-PC03-Đ8 (lần 4)
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 07/VKSTC-C1 (lần 3)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN24/03/2023 9:55 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp Thành phố mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin với nội dung như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 07/VKSTC-C1 (lần 3)Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 07/VKSTC-C1 (lần 3)
Giá bán các mặt hàng tham gia Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu năm 2022 và Tết Quý Mão năm 2023, áp dụng kể từ ngày 18/03/2023Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN23/03/2023 4:00 CHChương trình bình ổn thị trường năm 2022 - 20230 Đã Duyệt
3
Giá bán các mặt hàng tham gia Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu năm 2022 và Tết Quý Mão năm 2023, áp dụng kể từ ngày 18/03/2023Giá bán các mặt hàng tham gia Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu năm 2022 và Tết Quý Mão năm 2023, áp dụng kể từ ngày 18/03/2023
Kết quả điều chỉnh giá mặt hàng thịt heo của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường năm 2022 – 2023; triển khai các biện pháp quản lý giá, cung cầu hàng hóa trên thị trườngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN23/03/2023 3:50 CHChương trình bình ổn thị trường năm 2022 - 20230 Đã Duyệt
3
Kết quả điều chỉnh giá mặt hàng thịt heo của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường năm 2022 – 2023; triển khai các biện pháp quản lý giá, cung cầu hàng hóa trên thị trườngKết quả điều chỉnh giá mặt hàng thịt heo của các doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường năm 2022 – 2023; triển khai các biện pháp quản lý giá, cung cầu hàng hóa trên thị trường
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 22-38C/YC-VPCQCSĐT-Đ3 (lần 2)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN22/03/2023 10:35 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin. Sau thời hạn nêu trên, doanh nghiệp thẩm định giá không gửi báo giá dịch vụ xem như không tham gia.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 22-38C/YC-VPCQCSĐT-Đ3 (lần 2)Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 22-38C/YC-VPCQCSĐT-Đ3 (lần 2)
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 95-98Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN21/03/2023 9:35 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hiện nay, Sở Tài chính đang thu thập báo giá dịch vụ thẩm định giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 95-98Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 95-98
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 474-04/YC-PC03Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN21/03/2023 9:30 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hiện nay, Sở Tài chính đang thu thập báo giá dịch vụ thẩm định giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 474-04/YC-PC03Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 474-04/YC-PC03
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 3038Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN20/03/2023 10:00 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hiện nay, Sở Tài chính đang thu thập báo giá dịch vụ thẩm định giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 3038Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 3038
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi sốDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN17/03/2023 2:55 CHTin tức sự kiện0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2023-3/20220128-ta3.jpg
Cổng Thông tin điện tử Sở Tài chính TP.HCM trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi sốBộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 253-38/YC-PC03-Đ9 (lần 2)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN14/03/2023 2:45 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hiện nay, Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố đang thu thập báo giá dịch vụ thẩm định giá các tài sản, thông tin cụ thể:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 253-38/YC-PC03-Đ9 (lần 2)Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 253-38/YC-PC03-Đ9 (lần 2)
Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại Sở Tài chínhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN07/03/2023 11:00 SATin tức sự kiện0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2023-3/ttsk_070323_1.jpg
Thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Nghị quyết số 150/NQ-CP ngày 14/11/2022 và số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại Sở Tài chínhHội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại Sở Tài chính
Trao quyết định nhân sự Bí thư Đảng ủy Sở Tài chínhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN07/03/2023 10:15 SAHoạt động Đảng và các Đoàn thể0 Đã Duyệt
3
/hinhanhposttin/2023-3/hddb_080323_2.jpg
Sáng ngày 06/3/2023, tại Hội trường Sở Tài chính, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố tổ chức công bố và trao quyết định chỉ định đồng chí Lê Duy Minh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, tham gia Ban Chấp Hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.
Trao quyết định nhân sự Bí thư Đảng ủy Sở Tài chínhTrao quyết định nhân sự Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính
Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2023 và thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN06/03/2023 10:30 SATin tức sự kiện0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2023-3/_w/Mattien_jpg.jpg
Hưởng ứng kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2023 số 07/KH-TTTP ngày 09/02/202 của Thanh tra Thành phố; ngày 21/02/2023, Thanh tra Sở Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-TTra về phát động phong trào thi đua năm 2023, thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023), các phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) và triển khai thực hiện trong toàn thể công chức Thanh tra Sở Tài chính.
Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2023 và thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023)Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2023 và thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023)
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 9851/YC-PC03-Đ9Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN01/03/2023 10:55 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hiện nay, Sở Tài chính đang thu thập báo giá dịch vụ thẩm định giá các tài sản, thông tin cụ thể như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 9851/YC-PC03-Đ9Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 9851/YC-PC03-Đ9
12 tháng năm 2022Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN20/02/2023 2:20 CHTình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm0 Đã Duyệt
3
Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Công văn số 9505/BTC-NSNN ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính về công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015.
12 tháng năm 202212 tháng năm 2022
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 564-48B/YC-CSKT-Đ9Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN10/02/2023 9:30 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 564-48B/YC-CSKT-Đ9Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 564-48B/YC-CSKT-Đ9
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 1108-38/YC-PC03-Đ9Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN10/02/2023 9:20 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 1108-38/YC-PC03-Đ9Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 1108-38/YC-PC03-Đ9
Lịch tiếp công dân của Trưởng các phòng chuyên môn và Chi cục Trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp tháng 02 năm 2023Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN08/02/2023 9:15 SALịch tiếp công dân0 Đã Duyệt
3
Lịch tiếp công dân của Trưởng các phòng chuyên môn và Chi cục Trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp tháng 02 năm 2023Lịch tiếp công dân của Trưởng các phòng chuyên môn và Chi cục Trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp tháng 02 năm 2023
Kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn Thành phố.Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN07/02/2023 9:50 SAKiểm tra - Thanh tra - Xử lý0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2023-2/T2-1.jpg
Thực hiện Kế hoạch số 9278/KH-STC-TTra về tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn Thành phố, Đoàn kiểm tra giá Sở Tài chính đã phối hợp tăng cường kiểm tra thường xuyên với Đoàn Kiểm tra liên ngành giá các quận – huyện thực hiện 168 lượt, cụ thể:
Kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn Thành phố.Kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn Thành phố.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 253-38/YC-PC03-Đ9Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN02/02/2023 9:50 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hiện nay, Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố đang thu thập báo giá dịch vụ thẩm định giá các tài sản, thông tin cụ thể:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 253-38/YC-PC03-Đ9Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 253-38/YC-PC03-Đ9
Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người sáng lập Ðảng Cộng sản Việt NamDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN01/02/2023 9:50 SAHoạt động Đảng và các Đoàn thể0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2023-2/z4072461414052_630cdf3736d2cfc6e3107704e8155bb3.jpg
Ra đi tìm đường cứu nước với khát vọng giải phóng dân tộc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này) đã hoạt động tích cực, khẩn trương và đầy sáng tạo để chuẩn bị cho sự ra đời các tổ chức cộng sản - tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chủ tịch Hồ Chí Minh: Người sáng lập Ðảng Cộng sản Việt NamChủ tịch Hồ Chí Minh: Người sáng lập Ðảng Cộng sản Việt Nam
Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân năm 2023Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN31/01/2023 3:55 CHHoạt động Đảng và các Đoàn thể0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2023-1/dtn_310123_1.jpg
Để chào mừng thành công của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2022-2027, cùng với kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968-2023), ngày 12/01/2023, Đoàn Sở Tài chính Thành phố, Chi đoàn cơ quan Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố (HFIC), Đoàn Cục Quản lý thị trường Thành phố, Chi đoàn Thanh tra Thành phố, Chi đoàn Ban Quản lý Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc Thành phố, Chi đoàn Quỹ phát triển đất Thành phố phối hợp cùng Đoàn Phòng Hậu Cần - Bộ đội Biên phòng Tỉnh Long An tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân năm 2023” nhằm tạo điều kiện cho tuổi trẻ Thành phố Bác tìm hiểu lịch sử, phát huy tinh thần yêu nước, biết ơn những chiến sĩ biên phòng bảo vệ nơi biên giới.
Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân năm 2023Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân năm 2023
Năm 2021Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN13/01/2023 1:40 CHQuyết toán NSĐP đã được HĐND phê chuẩn0 Đã Duyệt
3
Ngày 07/01/2023, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 56/QĐ-UBND vê việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách Thành phố năm 2021 và dự toán ngân sách Thành phố năm 2023.
Năm 2021Năm 2021
Năm 2023Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN13/01/2023 8:55 SADự toán NSĐP đã được HĐND quyết định0 Đã Duyệt
3
Ngày 07/01/2023, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 56/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách Thành phố năm 2021 và dự toán ngân sách Thành phố năm 2023.
Năm 2023Năm 2023
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Tài chính Quý I năm 2023Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN10/01/2023 9:30 SALịch tiếp công dân0 Đã Duyệt
3
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Tài chính Quý I năm 2023Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Tài chính Quý I năm 2023
Một số điểm mới trong Luật Thanh tra 2022Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN09/01/2023 3:45 CHTin tức sự kiện0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2023-1/_w/Mattien_jpg.jpg
Ngày 14/11/2022, Quốc hội đã thông qua Luật Thanh tra năm 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023, thay thế Luật Thanh tra năm 2020
Một số điểm mới trong Luật Thanh tra 2022Một số điểm mới trong Luật Thanh tra 2022
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 468/YC-CSKT-Đ10Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN05/01/2023 2:45 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 468/YC-CSKT-Đ10Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 468/YC-CSKT-Đ10
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 958-38/CSĐT-PC03Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN04/01/2023 3:10 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hiện nay, Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố đang thu thập báo giá dịch vụ thẩm định giá các tài sản, thông tin cụ thể:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 958-38/CSĐT-PC03Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 958-38/CSĐT-PC03
Sở Tài chính tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN28/12/2022 3:15 CHTin tức sự kiện0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2022-12/img_hncbcc22_4.jpg
Ngày 26/12/2022 Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023. Đến dự Hội nghị có đại diện tổ công tác số 7 - Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng. Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2022, tình thực hiện dân chủ ở cơ sở, công khai tài chính,...
Sở Tài chính tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023Sở Tài chính tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2023
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 278-48D/YC-PC01/Đ3Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN28/12/2022 9:40 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin. Sau thời hạn nêu trên, doanh nghiệp thẩm định giá không gửi báo giá dịch vụ xem như không tham gia.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 278-48D/YC-PC01/Đ3Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 278-48D/YC-PC01/Đ3
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 07/VKSTC-C1Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN27/12/2022 2:50 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp Thành phố mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin với nội dung như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 07/VKSTC-C1Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 07/VKSTC-C1
Thông báo danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá trên địa bàn thành phố Hồ Chí MinhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN27/12/2022 9:20 SATin tức sự kiện0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2022-12/_w/Mattien_jpg.jpg
Ngày 13 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo số 215/TB-UBND về danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thay thế Thông báo số 152/TB-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2021.
Thông báo danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá trên địa bàn thành phố Hồ Chí MinhThông báo danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
Quy định theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiếm toán Nhà nướcDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN26/12/2022 11:15 SATin tức sự kiện0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2022-12/_w/Mattien_jpg.jpg
Ngày 03 tháng 11 năm 2022, Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 02/2022/QĐ-KTNN về Quy định theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.
Quy định theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiếm toán Nhà nướcQuy định theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiếm toán Nhà nước
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 3038Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN21/12/2022 9:45 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hiện nay, Sở Tài chính đang thu thập báo giá dịch vụ thẩm định giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 3038Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 3038
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 6828Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN16/12/2022 9:10 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hiện nay, Sở Tài chính đang thu thập báo giá dịch vụ thẩm định giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 6828Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 6828
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 278-48/YC-VPCQCSĐTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN09/12/2022 3:25 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp Thành phố mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin với nội dung như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 278-48/YC-VPCQCSĐTThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 278-48/YC-VPCQCSĐT
Kỷ niệm 77 năm ngày thành lập ngành Thanh traDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN07/12/2022 9:40 SATin tức sự kiện0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2022-12/_w/Mattien_jpg.jpg
Vào ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 64/SL thành lập Ban Thanh tra đặc biệt. Ngày 23/11/1945, đã đánh dấu sự ra đời và trở thành ngày Truyền thống của ngành Thanh tra Việt Nam.
Kỷ niệm 77 năm ngày thành lập ngành Thanh traKỷ niệm 77 năm ngày thành lập ngành Thanh tra
Năm 2023Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN06/12/2022 3:25 CHDự toán NSĐP trình HĐND0 Đã Duyệt
3
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách. Sở Tài chính công khai số liệu và báo cáo thuyết minh dự toán ngân sách năm 2023 trình Hội đồng nhân dân thành phố :
Năm 2023Năm 2023
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 1121-38/YC-VPCQCSĐT-Đ4Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN05/12/2022 9:45 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hiện nay, Sở Tài chính đang thu thập báo giá dịch vụ thẩm định giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 1121-38/YC-VPCQCSĐT-Đ4Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 1121-38/YC-VPCQCSĐT-Đ4
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 593-38/YC-PC03-Đ8Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN02/12/2022 10:25 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 593-38/YC-PC03-Đ8Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 593-38/YC-PC03-Đ8
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 8105Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN01/12/2022 3:50 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 8105Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 8105
Công đoàn bộ phận Thanh tra và Chi đoàn Thanh tra thực hiện công tác xã hội và công trình thanh niên năm 2022: Thăm và tặng quà cho một số hộ dân giữ rừng phòng hộ Cần GiờDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN24/11/2022 10:25 SAHoạt động Đảng và các Đoàn thể0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2022-11/img_241122_1.jpg
Rừng phòng hộ Cần Giờ có tổng diện tích rừng và đất nông nghiệp hơn 34 ngàn ha, chiếm hơn một nửa diện tích tự nhiên toàn huyện Cần Giờ, có ranh giới tiếp giáp với các tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu. Để quản lý và bảo vệ diện tích rừng và đất nông nghiệp, Ban Quản lý Rừng phòng hộ hiện đang giao khoán bảo vệ rừng cho 139 hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại huyện Cần Giờ. Đời sống các hộ dân giữ rừng phòng hộ Cần Giờ luôn được lãnh đạo Thành phố quan tâm chăm lo về đời sống vật chất cũng như tinh thần. Tuy nhiên, do điều kiện địa lý với mạng lưới sông rạch chằng chịt đã tạo ra không ít khó khăn, phức tạp và bất lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo vệ rừng, đặc biệt là về điện và nước sinh hoạt.
Công đoàn bộ phận Thanh tra và Chi đoàn Thanh tra thực hiện công tác xã hội và công trình thanh niên năm 2022: Thăm và tặng quà cho một số hộ dân giữ rừng phòng hộ Cần GiờCông đoàn bộ phận Thanh tra và Chi đoàn Thanh tra thực hiện công tác xã hội và công trình thanh niên năm 2022: Thăm và tặng quà cho một số hộ dân giữ rừng phòng hộ Cần Giờ
Thông báo đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản côngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN18/11/2022 9:40 SATin tức sự kiện0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2022-11/_w/amh181122_jpg.jpg
Ngày 07/11/2022, Bộ Tài chính có Công văn số 11504/BTC-QLCS gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công.
Thông báo đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản côngThông báo đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 751-38/YC-PC03-Đ9Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN17/11/2022 2:55 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hiện nay, Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố đang thu thập báo giá dịch vụ thẩm định giá tài sản, hàng hóa trong vụ điều tra tin báo về tội phạm có dấu hiệu “Buôn lậu”, “Buôn bán hàng cấm” thông qua pháp nhân Công ty TNHH Xuất nhập khẩu NMD do ông Nguyễn Mạnh Duy làm người đại diện theo pháp luật, xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh; theo Quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm số 751 ngày 22/6/2022. Thông tin cụ thể như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 751-38/YC-PC03-Đ9Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 751-38/YC-PC03-Đ9
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN15/11/2022 10:00 SAGóp ý Dự thảo văn bản0 Đã Duyệt
3
Tài liệu lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết bao gồm như sau:
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 649-02Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN07/11/2022 3:45 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 649-02Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 649-02
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 278-48C/YC-PC01-Đ3Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN07/11/2022 2:25 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 05 ngày kể từ ngày đăng tin với nội dung như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 278-48C/YC-PC01-Đ3Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 278-48C/YC-PC01-Đ3
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 474-04/YC-PC03Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN04/11/2022 2:15 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hiện nay, Sở Tài chính đang thu thập báo giá dịch vụ thẩm định giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 474-04/YC-PC03Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 474-04/YC-PC03
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 95-98Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN04/11/2022 10:30 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hiện nay, Sở Tài chính đang thu thập báo giá dịch vụ thẩm định giá tài sản, thông tin cụ thể như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 95-98Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 95-98
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 106-38/PC03-Đ8Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN02/11/2022 2:35 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hiện nay, Sở Tài chính đang thu thập báo giá dịch vụ thẩm định giá các tài sản sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 106-38/PC03-Đ8Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 106-38/PC03-Đ8
Hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập từ ngày 01/11/2022Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN31/10/2022 10:10 SATin trong ngành0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2022-11/amh0311.jpg
Ngày 21/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2021. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ban hành có nhiều điểm mới nổi bật so với Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó đặc biệt đáng lưu ý là những quy định mới, chi tiết hơn về phân loại mức tự chủ tài chính; nguồn tài chính và sử dụng nguồn tài chính; tự chủ tài chính, giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công lập,…
Hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính  của đơn vị sự nghiệp công lập từ ngày 01/11/2022Hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập từ ngày 01/11/2022
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 278-48/YC-VPCQCSĐTDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN21/10/2022 4:25 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp Thành phố mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin với nội dung như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 278-48/YC-VPCQCSĐTThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 278-48/YC-VPCQCSĐT
Hội nghị Tập huấn triển khai Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 56/2022/TT-BTC của Bộ Tài chínhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN21/10/2022 2:45 CHTin tức sự kiện0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2022-10/ttsk211022_2.jpg
Ngày 19/10/2022, tại Hội trường A Học viện Cán bộ Thành phố,được sự thống nhất của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị Tập huấn triển khai Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 56/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính;
Hội nghị Tập huấn triển khai Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 56/2022/TT-BTC của Bộ Tài chínhHội nghị Tập huấn triển khai Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 56/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính
9 tháng đầu năm 2022Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN14/10/2022 3:20 CHTình hình thực hiện dự toán NSĐP trong năm0 Đã Duyệt
3
Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Công văn số 9505/BTC-NSNN ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính về công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015.
9 tháng đầu năm 20229 tháng đầu năm 2022
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Tài chính Quý IV năm 2022Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN05/10/2022 10:10 SALịch tiếp công dân0 Đã Duyệt
3
Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Tài chính Quý IV năm 2022Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở Tài chính Quý IV năm 2022
Lịch tiếp công dân của Trưởng các phòng, Chi cục Tài chính doanh nghiệp tháng 10 năm 2022Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN05/10/2022 10:05 SALịch tiếp công dân0 Đã Duyệt
3
Lịch tiếp công dân của Trưởng các phòng, Chi cục Tài chính doanh nghiệp tháng 10 năm 2022Lịch tiếp công dân của Trưởng các phòng, Chi cục Tài chính doanh nghiệp tháng 10 năm 2022
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá tài sảnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN05/10/2022 9:40 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin. Sau thời hạn nêu trên, doanh nghiệp thẩm định giá không gửi báo giá dịch vụ xem như không tham gia.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá tài sảnThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá tài sản
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 605-48Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN27/09/2022 10:45 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hiện nay, Sở Tài chính đang thu thập báo giá dịch vụ thẩm định giá tài sản, hàng hóa trong án “Buôn lậu” do Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Stewardesses thực hiện, xảy ra tại cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin cụ thể như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 605-48Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 605-48
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 935-48Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN27/09/2022 10:05 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp Thành phố mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin với nội dung như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 935-48Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 935-48
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá tài sản số 07/VKSTC-C1Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN27/09/2022 8:55 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp Thành phố mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin với nội dung như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá tài sản số 07/VKSTC-C1Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá tài sản số 07/VKSTC-C1
Một số quy định mới về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính theo quy định tại Thông tư số 40/2022/TT-BTC ngày 29/06/2022 của Bộ Tài chínhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN23/09/2022 10:00 SATin trong ngành0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2022-9/_w/amh-270922_jpg.jpg
Ngày 29/6/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 40/2022/TT-BTC quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính. Theo đó, Thông tư quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính bao gồm:
Một số quy định mới về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính theo quy định tại Thông tư số 40/2022/TT-BTC ngày 29/06/2022 của Bộ Tài chínhMột số quy định mới về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính theo quy định tại Thông tư số 40/2022/TT-BTC ngày 29/06/2022 của Bộ Tài chính
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 278-48F/YC-PC01/Đ3Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN21/09/2022 3:50 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin. Sau thời hạn nêu trên, doanh nghiệp thẩm định giá không gửi báo giá dịch vụ xem như không tham gia.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 278-48F/YC-PC01/Đ3Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 278-48F/YC-PC01/Đ3
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 278-48B/YC-PC01/Đ3Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN21/09/2022 3:50 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin. Sau thời hạn nêu trên, doanh nghiệp thẩm định giá không gửi báo giá dịch vụ xem như không tham gia.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 278-48B/YC-PC01/Đ3Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 278-48B/YC-PC01/Đ3
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 278-48A/YC-PC01/Đ3Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN21/09/2022 3:45 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin. Sau thời hạn nêu trên, doanh nghiệp thẩm định giá không gửi báo giá dịch vụ xem như không tham gia.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 278-48A/YC-PC01/Đ3Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 278-48A/YC-PC01/Đ3
Trồng cây xanh - Hành động vì môi trường xanhDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN19/09/2022 2:30 CHHoạt động Đảng và các Đoàn thể0 Đã Duyệt
3
/hinhanhposttin/2022-9/hddtn_190922_1.jpg
Nhằm thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên tình nguyện nhiệm kỳ năm 2022-2024; hưởng ứng Tháng Kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh (02/9/1945 – 02/9/2022), Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 – 23/9/2022); ngày 16/9/2022, Chi đoàn – Công đoàn bộ phận Công sản phối hợp tổ chức hoạt động Công trình thanh niên “Trồng cây xanh – Hành động vì môi trường xanh” tại Kho Công sản - địa chỉ số 1310 đường Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức.
Trồng cây xanh - Hành động vì môi trường xanhTrồng cây xanh - Hành động vì môi trường xanh
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 211/YC-CSKT-P10Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN12/09/2022 3:50 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin. Sau thời hạn nêu trên, doanh nghiệp thẩm định giá không gửi báo giá dịch vụ xem như không tham gia.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 211/YC-CSKT-P10Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 211/YC-CSKT-P10
Bộ Tài chính lấy ý kiến định hướng xây dựng Luật 69/2014/QH13 (sửa đổi)Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN09/09/2022 3:00 CHTin tức sự kiện0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2022-9/_w/Mattien_jpg.jpg
Ngày 22/07/2022, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 7178/BTC-TCDN về việc lấy ý kiến định hướng xây dựng Luật 69/2014/QH13 (sửa đổi)
Bộ Tài chính lấy ý kiến định hướng xây dựng Luật 69/2014/QH13 (sửa đổi)Bộ Tài chính lấy ý kiến định hướng xây dựng Luật 69/2014/QH13 (sửa đổi)
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá Thửa đất số 49, tờ bản đồ số 60, 63, BĐC Phường 6, Quận 8Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN09/09/2022 2:25 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 05 ngày kể từ ngày đăng tin với nội dung như sau:
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá Thửa đất số 49, tờ bản đồ số 60, 63, BĐC Phường 6, Quận 8Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá Thửa đất số 49, tờ bản đồ số 60, 63, BĐC Phường 6, Quận 8
Lịch tiếp công dân của Trưởng các phòng, Chi cục Tài chính doanh nghiệp tháng 9 năm 2022Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN05/09/2022 10:15 SALịch tiếp công dân0 Đã Duyệt
3
Lịch tiếp công dân của Trưởng các phòng, Chi cục Tài chính doanh nghiệp tháng 9 năm 2022Lịch tiếp công dân của Trưởng các phòng, Chi cục Tài chính doanh nghiệp tháng 9 năm 2022
Lịch tiếp công dân của Tổ tiếp công dân từ 01/09/2022 đến 30/09/2022Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN05/09/2022 8:20 SALịch tiếp công dân0 Đã Duyệt
3
Lịch tiếp công dân của Tổ tiếp công dân từ 01/09/2022 đến 30/09/2022Lịch tiếp công dân của Tổ tiếp công dân từ 01/09/2022 đến 30/09/2022
Chương trình dâng hương tại Di tích Lịch sử Dốc Ông BằngDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN29/08/2022 2:40 CHHoạt động Đảng và các Đoàn thể0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2022-8/hdddt_8_29082022.jpg
Ngày 28/8/2022, nhằm thiết thực hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày thành lập ngành Tài chính (28/8/1945-28/8/2022), Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan tài chính của thành phố đã đến viếng, dâng hoa và dâng hương tại Di tích lịch sử Dốc Ông Bằng.
Chương trình dâng hương tại Di tích Lịch sử Dốc Ông BằngChương trình dâng hương tại Di tích Lịch sử Dốc Ông Bằng
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 278-48/YC-PC01/Đ3Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN26/08/2022 9:05 SAThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin. Sau thời hạn nêu trên, doanh nghiệp thẩm định giá không gửi báo giá dịch vụ xem như không tham gia.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 278-48/YC-PC01/Đ3Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 278-48/YC-PC01/Đ3
Kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng thực hiện kê khai giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 1/2022 đến tháng 8/2022Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN24/08/2022 4:25 CHKiểm tra - Thanh tra - Xử lý0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2022-8/ktg_240822.jpg
Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Thanh tra Sở Tài chính được Giám đốc Sở phê duyệt tại Quyết định số 7787/QĐ-STC-TTra ngày 27/12/2021, Thanh tra Sở đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá (kê khai giá) đối với 11 doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi và một số mặt hàng thiết yếu như đường, gạo, thức ăn chăn nuôi, thép xây dựng ...trên địa bàn Thành phố.
Kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng thực hiện kê khai giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 1/2022 đến tháng 8/2022Kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng thực hiện kê khai giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 1/2022 đến tháng 8/2022
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 357/YC-VPCQCSĐT-P4Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN19/08/2022 2:40 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 10 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin. Sau thời hạn nêu trên, doanh nghiệp thẩm định giá không gửi báo giá dịch vụ xem như không tham gia.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 357/YC-VPCQCSĐT-P4Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 357/YC-VPCQCSĐT-P4
Ra quân thực hiện Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 146Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN18/08/2022 10:40 SAHoạt động Đảng và các Đoàn thể0 Đã Duyệt
3
http://tcvg.hochiminhcity.gov.vn/hinhanhposttin/2022-8/hddt_9_25082022.jpg
- Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổng vệ sinh triệt nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.
Ra quân thực hiện Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 146Ra quân thực hiện Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 146
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá các tài sảnDùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN11/08/2022 3:15 CHThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá0 Đã Duyệt
3
Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin. Sau thời hạn nêu trên, doanh nghiệp thẩm định giá không gửi báo giá dịch vụ xem như không tham gia.
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá các tài sảnThuê đơn vị tư vấn thẩm định giá các tài sản
1 - 100 Tiếp theo
Tìm kiếm