Diễn đàn thảo luận

Hỏi về bảng giá sử dụng đất năm 2019 tại Gò Vấp thành phố HCM. Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Hỏi về việc tính giá thuê nhà ở tái định cư Dùng phím SHIFT+ENTER để mở menu (cửa sổ mới).
Tìm kiếm