Ngày 01/03/2024, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 1162/KH-STC-VP tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 325/KH-TTra ngày 13/7/2023 của Thanh tra Sở về tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành của Thanh tra Sở Tài chính;

Ngày 02/11/2023, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Thông báo số 369/TB-UBND danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Quyết định số 4630/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2023.

Ngày 26/9/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2023/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (thay thế Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ; có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2023). Trong đó, lưu ý một số nội dung chính sau:

Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 01/03/2024, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 1162/KH-STC-VP tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Thanh tra Sở Tài chính tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu những điểm mới của Luật Thanh tra năm 2022”
Thực hiện Kế hoạch số 325/KH-TTra ngày 13/7/2023 của Thanh tra Sở về tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành của Thanh tra Sở Tài chính;
Thông báo danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí MinhThông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2023
Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tôHướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công
Tăng cường công tác quản lý tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lýKế hoạch số 2950/KH-UBND ngày 04/7/2023 của UBND Thành phố về kiểm tra chuyên đề công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Thành phố
Tháng Thanh niên năm 2024, Đoàn TN Sở Tài chính đã phối hợp cùng Đoàn TN Saigon Co.op tổ chức chương trình “Tháng 3 biên giới” diễn ra từ ngày 16/03/2024 đến ngày 17/03/2024 tại huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.
Nhằm chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2024); 94 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/024); Thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ năm 2022 – 2027; hưởng ứng chủ đề công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2024 “Năm thanh niên tình nguyện” và chào mừng Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
Nhằm tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024); chào mừng Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024 và kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng Dầu Tiếng (13/3/1975 – 13/3/2024), tạo môi trường để gắn kết đoàn viên, thanh niên giữa các chi đoàn và để Đoàn Thanh niên Sở Tài chính rèn luyện nhân cách, năng lực, phát huy tinh thần xung kích, dấn thân, tình nguyện vì cộng đồng; giúp đoàn viên thanh niên cảm thông, chia sẻ, gắn bó, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của đoàn viên thanh niên Sở Tài chính trong quần chúng nhân dân;
Tiếp tục phát huy truyền thống, ghi nhớ, tôn vinh công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, giáo dục, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” để từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm với tinh thần làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023);
Tìm kiếm