Modify settings and columns
  
Xem: 
ĐăngTrả lời
Count = 0
Count = 3
Bắt đầu: 10/03/2022 3:32 CH
Hỏi về việc tính giá thuê nhà ở tái định cư
Kính gửi: Sở Tài Chính Tôi muốn hỏi về việc tính giá thuê nhà ở tái định cư liên quan đến tôi. năm 2015 Tôi được UBND Q2 ra quyết định mua nhà tái định cư với đơn giá Bảo tồn vốn tạm tính (BTV). Tuy nhiên, do không đủ khả năng tài chính nên tôi đã chuyển qua thuê với giá thuê BTV chia cho 360 tháng. Ngày 04/6/2020 UBND Q2 ban hành giá BTV chính thức (Giá BTV chính thức cao gấp 3 lần giá tạm tính trước đây). Nay tôi muốn hỏi một số vấn đề như sau: 1. Việc tính giá thuê với tôi sẽ như thế nào? 1.1 Có hay không việc truy thu tiền thuê trước đây 1.2 Trước đây tôi có ký hợp đồng thuê với Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích Q2 và có tiền thế chân bằng 12 tháng tiền thuê, vậy sau khi có giá BTV chính thức tiền thế chân có truy thu hay không? 2. Nếu tôi thu xếp để mua thì số tiền tôi phải nộp sẽ được tính như thế nào? Cám ơn quý Sở
Thư mục: Hỏi về việc tính giá thuê nhà ở tái định cư2
Đã đăng: 10/03/2022 3:33 CH

 Trả lời:

Sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi của ông Lê Minh, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Do nội dung câu hỏi của ông Lê Minh không nêu cụ thể trường hợp của ông bị ảnh hưởng của dự án nào nên Sở Tài chính chưa thể trả lời cụ thể đối với việc xác định giá bảo toàn vốn. Tuy nhiên, đối với các dự án phục vụ tái định cư cho các hộ dân trước đây, thì sau khi Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt giá bán (tái định cư, bảo toàn vốn), Ủy ban nhân dân Quận huyện hoặc chủ đầu tư dự án sẽ căn cứ giá đã được phê duyệt và chính sách của dự án để thực hiện.
Do đó, Sở Tài chính đề nghị ông Lê Minh liên hệ Ủy ban nhân dân Quận 2 và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 2 để được hướng dẫn thực hiện.
Trân trọng kính chào!
0
Đã đăng: 10/03/2022 3:37 CH
comment

0
Tìm kiếm