SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
2
4
5
9
7
Tin trong ngành 04 Tháng Chín 2020 10:40:00 SA

Một số văn bản có hiệu lực thi hành trong tháng 9

Ngày 10/7/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 66/2020/TT-BTC Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp.

 

Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp
Thông tư được áp dụng đối với các doanh nghiệp là Công ty niêm yết; doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con; doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Các doanh nghiệp khác được khuyến khích xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ ban hành kèm theo Thông tư số 66/2020/TT-BTC.
Theo đó, Quy chế kiểm toán nội bộ phải bao gồm: Mục tiêu, phạm vi hoạt động, vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của bộ phận kiểm toán nội bộ trong đơn vị và mối quan hệ với các bộ phận khác. Trong đó có các yêu cầu về tính độc lập, khách quan, các nguyên tắc cơ bản, yêu cầu về trình độ chuyên môn, việc đảm bảo chất lượng của kiểm toán nội bộ và các nội dung liên quan khác.
Doanh nghiệp tham chiếu mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ theo phụ lục Thông tư số 66/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính để xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ, đảm bảo phù hợp với quy định của Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2020.
 
Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Ngày 01/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2018/NĐ-CP Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Theo đó, hồ sơ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp bao gồm:
·         Phương án phát hành trái phiếu theo quy định tại khoản 1 Nghị định 163/2018/NĐ-CP;
·         Bản công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu;
·         Hợp đồng ký kết giữa doanh nghiệp phát hành với các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt phát hành trái phiếu;
·         Báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán;
·         Kết quả xếp hạng tín nhiệm của tổ chức xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu và loại trái phiếu phát hành (nếu có);
·         Hợp đồng mua trái phiếu trong đó bao gồm cam kết của nhà đầu tư về việc đã tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin trước khi phát hành và hiểu rõ các rủi ro khi mua trái phiếu.
Nghị định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 09 năm 2020
 
Kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư 14/2020/TT-BTC ngày 18/03/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Ngày 17/7/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 70/2020/TT-BTC về kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư 14/2020/TT-BTC ngày 18/03/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 127/2018/TT-BTC ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành. Theo đó, sửa đổi theo hướng miễn, giảm 15 loại dịch vụ chứng khoán từ ngày 19/3/2020 và áp dụng tới 31/8/2020; đơn cử như:
- Giảm giá đối với 3 dịch vụ bao gồm: dịch vụ giao dịch trên thị trường cơ sở, thị trường phái sinh; dịch vụ lưu ký chứng khoán.
- Không thu phí đối với dịch vụ đăng ký niêm yết lần đầu.
Để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19, Bộ Tài chính quyết định kéo dài việc áp dụng Thông tư 14/2020/TT-BTC đến hết ngày 30/6/2021./.

Số lượt người xem: 2016    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm