SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
2
4
6
3
3
Tin trong ngành 27 Tháng Tư 2020 10:40:00 SA

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán

Ngày 08 tháng 4 năm 2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 21/2020/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2019/TT-BTC ngày 17/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.

 

Theo đó, Bộ Tài chính bổ sung thêm quy định: Lãnh đạo chi nhánh của Công ty xổ số điện toán có thể là thành viên của Hội đồng Giám sát xổ số. Trước đây thành viên của Hội đồng chỉ bao gồm lãnh đạo một số phòng, ban nghiệp vụ của Công ty xổ số điện toán.
Ngoài ra, Thông tư cũng quy định về việc bổ sung thành phần Phó Chủ tịch Hội đồng Giám sát xổ số trong trường hợp bất khả kháng. Cụ thể, trong trường hợp này khi Hội đồng không bảo đảm đầy đủ thành phần theo quy định, Công ty xổ số điện toán được phép bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng theo thứ tự ưu tiên: Trưởng các phòng, ban nghiệp vụ, Giám đốc chi nhánh; Phó trưởng các phòng, ban nghiệp vụ, Phó Giám đốc chi nhánh.
Đối với trường hợp không thể bảo đảm đầy đủ các thành phần Hội đồng Giám sát xổ số, Công ty xổ số điện toán phải tạm dừng việc quay số mở thưởng và công bố công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng điều hành, địa điểm quay số mở thưởng…
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày ký./.
CCTCDN

Số lượt người xem: 2074    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm