SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
0
3
9
0
5
Tin tức sự kiện 28 Tháng Giêng 2021 2:35:00 CH

Hướng dẫn xử lý các vấn đề tài chính khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị và sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức Chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 4764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập Thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về sửa đổi Điều 2 Quyết định số 4764/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14;

Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021, Hội đồng nhân dân quận, phường kết thúc nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân quận, phường thay đổi hình thức hoạt động từ "cấp ngân sách" thành "đơn vị dự toán". Do đó, Sở Tài chính đã có Công văn số 445/STC-NS ngày 22 tháng 01 năm 2021 hướng dẫn Ủy ban nhân dân 16 quận và Thành phố Thủ Đức xử lý các vấn đề tài chính khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị và sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính thuộc Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo tính ổn định, liên tục, thống nhất trong công tác quản lý, điều hành ngân sách./.


Số lượt người xem: 5506    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm