SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
1
4
9
3
5
8
Tin tức sự kiện 21 Tháng Mười Hai 2020 11:10:00 SA

Công khai dự toán thu, chi ngân sách khối quận huyện năm 2021

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Căn cứ Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30/7/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023; Căn cứ Công văn số 4073/UBND-KT ngày 22/10/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về phương thức bố trí dự toán chi thường xuyên năm 2021.

 

Sở Tài chính đã triển khai hướng dẫn và làm việc về dự toán ngân sách năm 2021 với Ủy ban nhân dân các quận, huyện. Nay Sở Tài chính gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện nguyên tắc xây dựng dự toán và số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp tháng 12 năm 2020. Đồng thời, Sở Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện các quy trình và biểu mẫu trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua dự toán ngân sách quận – huyện và phường – xã, thị trấn./.
>> Đính kèm tệp tin: Công văn số 7597/STC-NS.pdf

Số lượt người xem: 3474    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm