SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
0
4
0
3
6
Tin tức sự kiện 09 Tháng Mười Một 2020 3:35:00 CH

Sở Tài chính thông báo tuyển dụng công chức năm 2020

Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức từ cấp huyện trở lên của thành phố Hồ Chí Minh năm 2020; Căn cứ Thông báo số 4626/TB-SNV ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Sở Nội vụ về tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020. Căn cứ tình hình thực tế, Sở Tài chính thông báo như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG.

1. Vị trí việc làm yêu cầu trình độ đại học.

STT Vị trí việc làm cần tuyển dụng Mã ngạch cần tuyển Số lượng người cần tuyển
01 Quản lý Tài chính doanh nghiệp 01.003 03
02 Quản lý Tài chính  hành chính sự nghiệp 01.003 03
03 Quản lý nợ 01.003 02
04 Quản lý Tài chính ngân sách quận - huyện 01.003 01
05 Quản lý huy động vốn và cân đối ngân sách 01.003 01
06 Thanh tra 01.003 01
07 Quản trị công sở 01.003 01
08 Quản lý giá 01.003 02
09 Quản lý công sản 01.003 02
10 Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư hoàn thành 01.003 02

2. Vị trí việc làm yêu cầu trình độ trung cấp.

STT Vị trí việc làm cần tuyển dụng Mã ngạch cần tuyển Số lượng người cần tuyển

01

 Văn thư

02.008

01

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐĂNG KÝ THI TUYỂN.

1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung.

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký thi tuyển công chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam

- Đủ 18 tuổi trở lên

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển.

- Có lý lịch rõ ràng.

- Có văn bằng, chứng chỉ hợp pháp và phù hợp với vị trí tuyển dụng.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

- Đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển.

- Không cư trú tại Việt Nam.

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục

2. Tiêu chuẩn cụ thể.

2.1. Đối với vị trí việc làm yêu cầu trình độ đại học.

2.1.1. Yêu cầu về ngoại ngữ, tin học cho tất cả các vị trí việc làm.

a) Về ngoại ngữ.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Thí sinh được nộp một trong các chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp như sau: Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh (hoặc Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc) trình độ B hoặc trình độ A2; Chứng chỉ TOEFL ITP 360 hoặc iBT 30 trở lên; Chứng chỉ IELTS 4.0 trở lên; Chứng chỉ TOEIC 225 (chỉ gồm kỹ năng Nghe và Đọc) hoặc TOEIC 345 (bao gồm: Nghe và Đọc: 225; Nói: 70; Viết: 50) trở lên …

 b) Về tin học.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

- Thí sinh được nộp các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp như sau để thay thế chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. Theo quy định, các Chứng chỉ tin học A, B, C được cấp sau ngày 15 tháng 12 năm 2016 thì không được công nhận.

2.1.2. Yêu cầu về trình độ chuyên môn của từng vị trí việc làm.

a) Quản lý tài chính doanh nghiệp.

- Bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; Tài chính – Tiền tệ - Tín dụng; dịch vụ tài chính.

b) Quản lý tài chính hành chính sự nghiệp.

- Bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp; Tài chính công; Kế toán – Kiểm toán.

c) Quản lý nợ.

- Bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế; Tài chính – Ngân hàng; Tài chính công.

d) Quản lý tài chính ngân sách quận – huyện.

- Bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính công.

đ) Quản lý huy động vốn và cân đối ngân sách.

- Bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính công.

e) Thanh tra.

- Bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính – Kế toán; Tài chính doanh nghiệp; Tài chính công; Tài chính – Ngân hàng; Kế toán; Kiểm toán.

g) Quản trị công sở.

- Bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật.

h) Quản lý giá.

- Bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Thẩm định giá.

i) Quản lý công sản.

- Bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng; Tài chính công.

k) Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư hoàn thành.

- Bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên Tài chính; Kế toán; Kiểm toán.

* Lưu ý: chỉ tiếp nhận hồ sơ theo đúng chuyên ngành cụ thể của vị trí việc làm.

2.2. Đối với vị trí việc làm yêu cầu trình độ trung cấp.

- Người dự thi vào vị trí việc làm Văn thư trung cấp phải có:

a) Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành văn thư lưu trữ, nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư.

b) Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Thí sinh được nộp một trong các chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp như sau: Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh (hoặc Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc) trình độ A hoặc trình độ A1; TOEIC 200 (bao gồm 4 kỹ năng: nghe – đọc: 120; nói: 50; viết 30); PTE General 246 …

c) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Thí sinh được nộp các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp như sau để thay thế chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. Theo quy định, các Chứng chỉ tin học A, B, C được cấp sau ngày 15 tháng 12 năm 2016 thì không được công nhận.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THI TUYỂN.

Người đăng ký thi tuyển nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm), điền đầy đủ, chính xác các thông tin.

(Thí sinh có thể tải về mẫu phiếu trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ, địa chỉ: http//:www.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn)

b) Hai ảnh 4x6 cm, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, có ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh (thời gian chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

c) Bản sao y có công chứng, chứng thực văn bằng chuyên môn, ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Trường hợp không nộp bản sao y có công chứng, chứng thực thì mang theo bản chính văn bằng, chứng chỉ để đối chiếu.

d) Giấy tờ thể hiện thuộc đối tượng ưu tiên tại mục IV bên dưới (nếu có).

Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi tuyển vào 01 vị trí việc làm theo nhu cầu tuyển dụng công chức từ cấp huyện trở lên năm 2020 của tất cả các cơ quan, đơn vị trên phạm vi toàn thành phố theo Thông báo số 4626/TB-SNV ngày 04 tháng 11 năm 2020 của Sở Nội vụ. Sau khi kết thúc thời hạn nhận hồ sơ, Sở Tài chính sẽ chuyển hồ sơ đăng ký thi tuyển về Sở Nội vụ để rà soát, kiểm tra. Nếu người dự tuyển nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển vào 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi.

IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG THI TUYỂN CÔNG CHỨC.

Các trường hợp sau đây được xem xét, cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi tuyển công chức Thành phố năm 2020:

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

* Lưu ý: Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tuyển tại vòng 2.

V. CÁC MÔN THI, HÌNH THỨC THI VÀ ĐIỀU KIỆN MIỄN THI MỘT SỐ MÔN.

1. Nội dung, hình thức thi

1.1. Vòng 1 - Thi trắc nghiệm trên máy vi tính

Nội dung thi trắc nghiệm gồm 02 phần:

a) Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

b) Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút.

* Lưu ý: Kết quả vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi. Nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

1.2. Vòng 2 - Thi phỏng vấn môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi của mỗi thí sinh tối đa là 30 phút.

2. Điều kiện miễn thi.

Miễn thi môn ngoại ngữ trong trường hợp môn nghiệp vụ chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ.

b) Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

3. Xác định người trúng tuyển

3.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức Thành phố phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại Vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

3.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì việc xác định người trúng tuyển thực hiện theo quy định của pháp luật.

VI. TỔ CHỨC ÔN TẬP KIẾN THỨC (NẾU CÓ).

- Việc tổ chức ôn tập kiến thức sẽ do Hội đồng tuyển dụng công chức Thành phố quyết định và sẽ có thông báo cụ thể.

- Đề nghị các thí sinh theo dõi việc tổ chức ôn tập trên cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ, địa chỉ: http//:www.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn.

VII. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ.

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 05 tháng 11 năm 2020 đến 17 giờ 00 ngày 03 tháng 12 năm 2020. (sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)

- Địa điểm:

+ Đối với hồ sơ nộp trực tiếp: phòng 002, Sở Tài chính, địa chỉ 142 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

+ Đối với hồ sơ gửi qua dịch vụ bưu chính: Văn phòng Sở Tài chính, địa chỉ 142 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh. (Sở Tài chính căn cứ theo thời điểm tiếp nhận hồ sơ; không căn cứ theo dấu bưu điện. Do đó, các thí sinh cần chú ý để đảm bảo hồ sơ gửi bưu điện phải đến Sở Tài chính phải trước 17 giờ 00, ngày 03 tháng 12 năm 2020).

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Sở, Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, số 142 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3. Điện thoại: 028-39.304.504 (số nội bộ 302) ./.

 

>> Đính kèm tệp tin: Phiếu đăng ký dự tuyển.doc


Số lượt người xem: 3268    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm