SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
9
2
1
9
8
3
Phổ biến chế độ - chính sách 12 Tháng Giêng 2015 3:30:00 CH

Bộ Tài chính: Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 06/11/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 162/2014/TT-BTC Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015 và thay thế Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/05/2008 về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.
Ảnh minh họa

 

Một số điểm mới được quy định trong Thông tư số 162/2014/TT-BTC so với Quyết định 32/2008/QĐ-BTC như sau:
Việc xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình đã cụ thể và chi tiết hơn so với Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC (Khoản 1 Điều 8).
Về quản lý tài sản cố định: có bổ sung thêm việc thực hiện kiểm kê định kỳ hàng năm về tài sản cố định hiện có thực tế, báo cáo cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp để thống nhất hạch toán điều chỉnh số liệu giữa kết quả kiểm kê và số kế toán (Khoản 2 Điều 10).
Thời gian sử dụng tài sản cố định vô hình được bổ sung thêm so với Quyết định 32/2008/QĐ-BTC là thời gian tối thiểu của một tài sản cố định vô hình không thấp hơn 4 năm (Khoản 2 Điều 12).
Việc quản lý, sử dụng số tiền trích khấu hao được bổ sung chi tiết hơn là số tiền trích khấu hao cố định được đầu tư, mua sắm từ nguồn NSNN hoặc có nguồn gốc ngân sách NN, đơn vị được sử dụng để bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp số tiền trích khấu hao tài sản cố định đầu tư, mua sắm từ nguồn huy động, đơn vị được sử dụng để hoàn trả gốc và lãi, số còn lại được bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (Điểm c Khoản 2 Điều 14)
TTr

Số lượt người xem: 1933    

TIN MỚI HƠN

Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm