SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
3
6
9
0
6
Phổ biến chế độ - chính sách 12 Tháng Giêng 2015 3:30:00 CH

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam

Căn cứ Quyết định số 2453/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2011-2015 và thực hiện ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 15935/BTC-KBNN ngày 31/10/2014 về việc mở rộng thanh toán cá nhân qua tài khoản cho đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước

 

Để tăng cường công tác thanh toán, chi trả cho cá nhân qua tài khoản trong lĩnh vực ngân sách nhà nước, ngày 16/12/2014, Liên Sở Tài chính – Kho bạc Nhà nước thành phố đã có Công văn số 11301/LS-STC-KBNN triển khai các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố nghiêm túc thực hiện việc thanh toán cá nhân qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách. Cụ thể:
Đối tượng áp dụng: Cán bộ công chức các Sở ban ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân quận huyện, phường xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước; các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc thành phố, Quận huyện hưởng lương từ ngân sách nhà nước; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, các Sở, Ban ngành và Ủy ban nhân dân Quận huyện (không phân biệt loại hình đơn vị sự nghiệp công lập); Người lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước (trừ hợp đồng vụ, việc, khoán gọn); Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng, công nhân lao động theo hợp đồng lao động thuộc lực lượng vũ trang thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công An (trừ các lực lượng thuộc Danh mục Mật, Tuyệt mật, Tối mật theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước; các đối tượng công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo).
Các khoản thanh toán cá nhân phải thực hiện chi trả qua tài khoản: Tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp lương sau khi đã trừ các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của cá nhân; tiền thưởng, phúc lợi tập thể; chi bổ sung thu nhập; tiền điện thoại đối với các chức danh có tiêu chuẩn; khoán công tác phí và các khoản chi thanh toán cho cá nhân khác (trừ các khoản chi không mang tính ổn định).
Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2015
Việc mở rộng phạm vi địa bàn triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thanh toán của nền kinh tế, giảm chi phí xã hội liên quan đến tiền mặt, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.
NS

Số lượt người xem: 1518    

TIN MỚI HƠN

Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm