SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
0
0
1
2
9
9
Kiểm tra - Thanh tra - Xử lý 31 Tháng Giêng 2018 9:00:00 SA

Công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, kế toán của Thanh tra Sở Tài chính năm 2017.

Thực hiện Luật xử phạt vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 của Quốc hội và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật xử phạt vi phạm hành chính, công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn và kế toán được Sở Tài chính giao cho Thanh tra Sở Tài chính thực hiện. Kết quả thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn và kế toán năm 2017 như sau:
Ảnh minh họa

 

1. Xử phạt vi phạm chính lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn theo Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ.
Đoàn Kiểm tra giá của Thanh tra Sở Tài chính đã phối hợp cùng Đoàn kiểm tra liên ngành về giá 24 quận – huyện kiểm tra, phát hiện 120 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn. Đoàn kiểm tra liên ngành 24 quận – huyện lập 120 biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo quy định. Căn cứ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính Đoàn kiểm tra liên ngành về giá 24 quận – huyện tham mưu Ủy ban nhân dân quận – huyện ban hành 114 Quyết định xử phạt theo thẩm quyền với số tiền phạt 754.516.000 đồng; Số biên bản vi phạm hành chính còn lại 6 biên bản chuyển sang năm 2018 tiếp tục xử lý.
2. Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực kế toán theo Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 của Chính phủ.
Thanh tra Sở Tài chính tiếp nhận 98 hồ sơ vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến.
Chánh Thanh tra Sở Tài chính đã ban hành 91 quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền và đảm bảo thời gian quy định với tổng số tiền xử phạt là 185.000.000 đồng, đã nộp vào ngân sách nhà nước 185.000.000 đồng.
Chuyển trả lại Cục Thuế thành phố 07 hồ sơ do Biên bản vi phạm hành chính lập không đúng quy định như: sai tên đối tượng, nội dung xử phạt, quá thời hạn ra quyết định xử phạt…
TTr

 


Số lượt người xem: 1736    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm