SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
2
4
6
1
2
Hoạt động Đảng và các Đoàn thể 01 Tháng Mười Một 2018 2:10:00 CH

Đoàn TNCS Sở Tài chính tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 10 năm 2018, Chủ đề “Sáng tạo: từ tư duy đến hành động”.

Ngày 30/10/2018, Đoàn TNCS Sở Tài chính thành phố tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 10 năm 2018, Chủ đề “Sáng tạo: từ tư duy đến hành động” tại Hội trường Sở, với sự tham gia đông đảo của đoàn viên 8 chi đoàn trực thuộc.

Với mục đích tiếp cận nắm bắt các nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, từ đó nghiên cứu đề xuất các phần việc cụ thể góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tham gia xây dựng đô thị văn minh và nông thôn mới, phát động các hành vi ứng xử văn hóa nơi công cộng, trong công sở.

Đông đảo đoàn viên thanh niên của 8 Chi đoàn tham gia Sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 10 năm 2018 do Đoàn Sở tổ chức

 

Các nội dung sinh hoạt được triển khai:
- Tuyên truyền kỷ niệm 36 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân TP. Hồ Chí Minh (15/10/1982 - 15/10/2018), các hoạt động nâng cao nhận thức của đoàn viên về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam.
- Tuyên truyền Quyết định số 6179-QĐ/UBND ngày 23/11/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”. Vai trò, trách nhiệm, sự sáng tạo của đoàn viên trong việc góp phần xây dựng đô thị thông minh.
- Tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020; Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 8127/KH-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai các nội dung, đề án thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội.
- Thảo luận các giải pháp để tham gia thực hiện chủ đề công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018 “Năm tuổi trẻ sáng tạo”, các giải pháp đoàn thanh niên tham gia cải cách hành chính, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác Đoàn tại đơn vị.
- Các nội dung tư duy sáng tạo, kỹ năng sáng tạo.
 Đoàn Sở đã tổ chức chiếu phim tài liệu, các sản phẩm tuyên truyền bằng hình ảnh. Thi trắc nghiệm nhanh các câu hỏi về Nghị quyết 54, Đề án thành phố thông minh, ...
Trải qua các vòng thi trắc nghiệm hết sức sôi nổi, Đoàn Sở đã trao giải cho 8 chi đoàn tham gia sinh hoạt chi đoàn chủ điểm.
 
 

Chi đoàn HCSN – Tin học


Số lượt người xem: 2264    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm