SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
9
0
1
8
5
4
Bình ổn thị trường 03 Tháng Mười 2011 2:25:00 SA

Danh mục thuốc bình ổn giá năm 2011 tại TPHCM

Thực hiện Kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn giá thị trường các mặt hàng dược phẩm thiết yếu trên địa bàn TP, hiện nay có 04 doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá thuốc tại TP gồm: Công ty CPDP 3/2 (F.T.Pharma), Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Đồng Tháp (Domesco), Công ty cổ phần Dược phẩm Glomed, Công ty Euvipharm và 325 điểm bán thuốc của chương trình gồm 99 nhà thuốc bệnh viện, 111 nhà thuốc doanh nghiệp, 115 nhà thuốc tư nhân. HCM CityWeb xin giới thiệu danh mục thuốc bình ổn giá năm 2011 trên địa bàn TP.

DANH MỤC THUỐC BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TPHCM NĂM 2011

STT

Tên thuốc

Nhà sản xuất

ĐVT

Giá bán lẻ (đồng)

 

THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT, KHÁM VIÊM

 

 

 

1

Volgesic 50 (Diclofenac 50mg)

Cty Euvipharm

viên

             210

2

Meloxicam 7.5mg (Meloxicam 7.5mg)

Cty CPXNK YT Domesco

viên

             987

3

Paracetamol 500mg (Paracetamol 500mg)

Cty CPDP 3/2 - F.T.Pharma

viên

             216

4

Dopagan 500mg (Paracetamol 500mg)

Cty CPXNK YT Domesco

viên

             231

 

THUỐC TRỊ HO

 

 

 

5

N-Acetylcystein 200mg (Acetyl cystein 200mg)

Cty CPDP 3/2 - F.T.Pharma

viên

             648

6

Euxamus (Acetyl cystein 200mg)

Cty Euvipharm

viên

             420

7

Terdein F (Terpin codein)

Cty CPXNK YT Domesco

viên

             378

 

THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG

 

 

 

8

Cetiizin 10mg (Cetirizin 10mg)

Cty CPXNK YT Domesco

viên

             231

 

THUỐC NHỎ MẮT

 

 

 

9

Clornicol (Cloramphenicol 0.4% coll)

Cty Euvipharm

chai

          2,300

10

Efticol 0,9% (Natri clorid 0.9% coll)

Cty CPDP 3/2 - F.T.Pharma

chai

          2,175

11

Euprocin 0.3% (Ciprofloxacin 0.3% coll)

Cty Euvipharm

chai

          5,070

 

THUỐC TRỊ ĐAU DẠ DÀY

 

 

 

12

Famotidin 40mg (Famotidin 40mg)

Cty CPDP 3/2 - F.T.Pharma

viên

             378

13

Omeprazol 20mg (Omeprazol 20mg)

Cty CPXNK YT Domesco

viên

             798

14

Glomezol (Omeprazol 20mg)

Cty CPDP Glomed

viên

             800

15

Ranitidin 300mg (Ranitidin 300mg)

Cty CPXNK YT Domesco

viên

             630

16

Ranitidin 300mg (Ranitidin 300mg)

Cty CPDP Glomed

viên

             590

 

THUỐC TRỊ TIÊU CHẢY

 

 

 

17

Loperamid 2mg (Loperamid 2mg)

Cty CPXNK YT Domesco

viên

             231

 

THUỐC TIM MẠCH

 

 

 

18

Amloefti 5mg (Amlodipin 5mg)

Cty CPDP 3/2 - F.T.Pharma

viên

             540

19

Adipin (Amlodipin 5mg)

Cty Euvipharm

viên

             517

20

Glovitor 10 (Atorvastatin 10mg)

Cty CPDP Glomed

viên

          2,500

21

Captopril 25mg (Captopril 25mg)

Cty CPXNK YT Domesco

viên

             315

22

Lodovax (Clopidogrel 75mg)

Cty CPDP Glomed

viên

          7,900

23

Enalapril 10mg (Enalapril 10mg)

Cty CPDP Glomed

viên

             850

24

Fenofibrat 200mg (Fenofibrat 200mg)

Cty CPXNK YT Domesco

viên

          1,512

25

Losartan 25mg (Losartan 25mg)

Cty CPXNK YT Domesco

viên

          2,100

26

Panlase (Nifedipin 10mg)

Cty CPDP Glomed

viên

             450

27

Dorosur 10mg (Rosuvastatin 10mg)

Cty CPXNK YT Domesco

viên

          6,594

28

Simvastatin 10mg (Simvastatin 10mg)

Cty CPDP Glomed

viên

          2,250

 

THUỐC TRỊ TIỂU ĐƯỜNG

 

 

 

29

Gliclazid 80mg (Gliclazid 80mg)

Cty CPXNK YT Domesco

viên

             672

30

Glucofine 850 mg (Metformin 850mg)

Cty CPXNK YT Domesco

viên

          1,050

31

Metinim (Metformin 850mg)

Cty CPDP Glomed

viên

          1,000

 

THUỐC KHÁNG SINH-SULFAMID

 

 

 

32

Ofmantin 625 mg (Amox 500mg + Clavulanid 125mg)

Cty CPXNK YT Domesco

viên

          6,195

33

Amoxycillin 500mg (Amoxycillin 500mg)

Cty CPXNK YT Domesco

viên

             777

34

Cefaclor 250mg (Cefaclor 250mg)

Cty CPXNK YT Domesco

viên

          2,667

35

Cefadroxil 500mg (Cefadroxil 500mg)

Cty CPXNK YT Domesco

viên

          1,470

36

Euvixim (Cefixim 100mg)

Cty Euvipharm

viên

          2,205

37

Cefuroxim 500mg (Cefuroxim 500mg)

Cty CPDP Glomed

viên

          8,400

38

Cefalexin 500mg (Cephalexin 500mg)

Cty CPXNK YT Domesco

viên

          1,008

39

Dorociplo 500mg (Ciprofloxacin 500mg)

Cty CPXNK YT Domesco

viên

             840

40

Clarithromycin 500mg (Clarithromycin 500mg)

Cty CPXNK YT Domesco

viên

          4,998

41

Metronidazol 250mg (Metronidazol 250mg)

Cty CPDP 3/2 - F.T.Pharma

viên

             250

42

Doropycin 3MUI (Spiramycin 3MUI)

Cty CPXNK YT Domesco

viên

          3,570

43

Dotrim 480mg (Sulfamethoxazol 400mg +
Trimethoprim 80mg)

Cty CPXNK YT Domesco

viên

             630

 

THUỐC KHÁNG VIÊM CORTICOID

 

 

 

44

Dexon 0.5mg (Dexamethason 0.5mg)

Cty CPDP 3/2 - F.T.Pharma

viên

               60

45

Prednisolon 5mg (Prednisolon 5mg)

Cty CPXNK YT Domesco

viên

             252

 (Theo HCM CityWeb)


Số lượt người xem: 4858    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm