SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
1
4
9
0
9
5
Tin tức sự kiện 08 Tháng Sáu 2023 4:15:00 CH

Công tác tiếp công dân tại Sở Tài chính

Hoạt động tiếp công dân tại Sở Tài chính trước đây được thực hiện theo quy định của Luật Tiếp công dân, các quy định pháp luật có liên quan và Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại Sở Tài chính được ban hành theo Quyết định số 7414/QĐ-STC ngày 18/8/2014 của Giám đốc Sở Tài chính.

 

Căn cứ tình hình thực tế và nhiệm vụ trong công tác tiếp công dân, qua rà soát cơ sở pháp lý và thực tiễn, đặt ra yêu cầu phải xây dựng quy chế tiếp công dân mới để thay thế Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại Sở Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 7414/QĐ-STC ngày 18/8/2014 của Sở Tài chính.

Ngày 12/4/2023, Giám đốc Sở Tài chính đã ký Quyết định số 194/QĐ-STC-TTra về việc ban hành Quy chế tiếp công dân tại Sở Tài chính. Quy chế bao gồm 04 Chương và 12 Điều, góp phần nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân tại Sở, đảm bảo sự phối hợp giữa Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn khi tham mưu Ban Giám đốc tiếp công dân, đảm bảo giải quyết kịp thời yêu cầu của người dân.

Ngoài ra, bộ máy nhân sự làm công tác tiếp công dân tại Sở Tài chính đảm bảo về số lượng và chất lượng để phục vụ yêu cầu của công việc, luôn chọn lựa cán bộ có kinh nghiệm, có năng lực, am hiểu pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, thái độ hòa nhã, đảm bảo tính chuyên nghiệp, giữ được sự bình tĩnh, kiên nhẫn khi giải quyết công việc cho người dân. Chế độ bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn được đảm bảo theo quy định; cơ sở vật chất được bố trí đầy đủ, kịp thời để phục vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn tại Sở Tài chính.

Thêm vào đó, Ban Giám đốc Sở luôn nắm bắt kịp thời tình hình thực tế; quan tâm, chỉ đạo các phòng chuyên môn, Chi cục Tài chính doanh nghiệp tăng cường pháp chế, trật tự kỷ cương; thường xuyên chỉ đạo, quán triệt và nhắc nhở công chức thực hiện việc tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định, đúng quy trình không để người dân bức xúc dẫn đến khiếu nại kéo dài, đông người, vượt cấp; phân công trách nhiệm cụ thể của các phòng chuyên môn trong việc phối hợp tiếp công dân để công tác tiếp dân đạt hiệu quả, tránh để phát sinh thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

Người dân đến liên hệ đều được công chức phụ trách tiếp dân giải thích, hướng dẫn tận tình, đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo để người dân thực hiện đúng quyền khiếu nại, quyền tố cáo, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Các trường hợp người dân yêu cầu được sắp xếp lịch tiếp công dân cùng Giám đốc Sở, công chức phụ trách tiếp dân kịp thời báo cáo Giám đốc Sở sắp xếp lịch để tiếp công dân theo yêu cầu. Thông qua công tác tiếp công dân, công chức tiếp công dân đã tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước cho người dân được biết./.


Số lượt người xem: 511    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm