SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
8
8
5
8
1
8
Tin tức sự kiện 04 Tháng Tư 2023 9:15:00 SA

Kế hoạch tổ chức Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025)

Ngày 29/03/2023, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 1717/KH-STC-VP tổ chức Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI tiến tới chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, Đại hội thi đua yêu nước Thành phố lần thứ VIII, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) với các nội dung sau đây:

 

            1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tập trung xây dựng, hoàn thiện và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng:

            - Các phòng, chi cục tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện việc tuyên truyền hiệu quả các nội dung thi đua theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 16/01/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố và Kế hoạch số 979/KH-STC ngày 28/02/2023 của Sở Tài chính về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của Trưởng các phòng, chi cục trong việc triển khai tổ chức các nội dung thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025).

- Đẩy mạnh công tác phát triển, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt hàng năm, giai đoạn 2021 - 2025.

- Nghiên cứu, tham mưu góp ý sửa đổi, bổ sung, thay thế Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về công tác thi đua - Khen thưởng tại Thành phố và quy chế thi đua - khen thưởng tại Sở Tài chính khi có hướng dẫn.

2. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Quyết định số 4474/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Thành phố giai đoạn 2022 - 2025:

- Thi đua triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung về tổ chức thực hiện chủ đề năm, thực hiện chương trình cải cách hành chính và các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở.

- Tham gia phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của Thành phố theo yêu cầu.

3. Phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, thi đua chung sức, đồng lòng, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ:

- Tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, triển khai tập trung các biện pháp kiểm soát dịch bệnh tại Sở và các chương trình hồi phục kinh tế của Thành phố.

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong công tác phòng, chống dịch bệnh; đề xuất khen thưởng, động viên đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh./.


Số lượt người xem: 8055    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm