SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
3
3
6
6
4
7
Góp ý văn bản dự thảo 16 Tháng Giêng 2019 1:22:30 CH
Góp ý dự thảo Công văn và Quyết định về giá dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố.  (13/03/2018)
1./ Công văn số 1399/STC-BVG ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Sở Tài chính về việc góp ý dự thảo Công văn và Quyết định về giá dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố. 2./ Dự thảo Tờ trình về giá dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn thành ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm