SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
0
2
7
6
3
1
1
Góp ý văn bản dự thảo 21 Tháng Mười Một 2017 6:01:29 SA
Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xác định, thẩm định và phê duyệt phương án giá đất cụ thể và giá trị nhà, vật kiến trúc trên đất do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn TP.HCM  (28/10/2016)
1. Dự thảo Tờ trình về Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xác định, thẩm định và phê duyệt phương án giá đất cụ thể và giá trị nhà, vật kiến trúc trên đất do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn TP.HCM. 2. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xác định, thẩm định, phê duyệt phương án giá đất cụ ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm