SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
1
9
2
9
3
6
7
Tin tức sự kiện 26 Tháng Sáu 2017 9:30:00 SA

Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định này là 1.417.000 (Một triệu bốn trăm mười bảy nghìn) đồng.
(Nguồn Internet)

 Ngày 06 tháng 6 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 70/2017/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và mức trợ cấp, phụ cấp như sau:

Mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại  Nghị định này là 1.417.000 (Một triệu bốn trăm mười bảy nghìn) đồng.

Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng bao gồm: Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; Mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này; Mức trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

Kinh phí thực hiện Nghị định này được bố trí trong dự toán chi cải cách tiền lương và tinh giản biên chế của ngân sách Trung ương năm 2017 đã được Quốc hội quyết định.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2017. Các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017./.

QH

 


Số lượt người xem: 311    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm