SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
1
9
2
9
3
8
3
Tin tức sự kiện 16 Tháng Sáu 2017 10:15:00 SA

Quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu

Những trường hợp phải thẩm định giá khởi điểm bao gồm khoản nợ xấu được Công ty quản lý tài sản mua theo giá trị ghi sổ bằng trái phiếu đặc biệt mà khi xác định giá khởi điểm, Công ty không thỏa thuận được với tổ chức tín dụng bán nợ về giá khởi điểm.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

 

Ngày 16/5/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết Khoản 4 Điều 65 Luật Đấu giá tài sản về thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu.

Theo đó, những trường hợp phải thẩm định giá khởi điểm bao gồm khoản nợ xấu được Công ty quản lý tài sản mua theo giá trị ghi sổ bằng trái phiếu đặc biệt mà khi xác định giá khởi điểm, Công ty không thỏa thuận được với tổ chức tín dụng bán nợ về giá khởi điểm.
Khoản nợ xấu được Công ty quản lý tài sản mua theo giá trị thị trường. Tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu mà khi xác định giá khởi điểm để đấu giá, Công ty quản lý tài sản không thỏa thuận được với bên bảo đảm về giá khởi điểm.
Việc lựa chọn doanh nghiệp thẩm định giá trong các trường hợp nêu trên được quy định cụ thể tại Điều 5 Nghị định này.
Nghị định 61/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017 và bãi bỏ Khoản 1 Điều 27 Nghị định 53/2013/NĐ-CP./.
CCTCDN

Số lượt người xem: 263    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm