SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
9
9
4
1
5
7
Tin tức sự kiện 25 Tháng Mười Một 2021 9:40:00 SA

Kế hoạch tổ chức Phong trào thi đua 90 ngày phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Ngày 16/11/2021, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch số 6644/KH-STC tổ chức Phong trào thi đua 90 ngày phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

 Với quyết tâm thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả hoàn thành các mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; thực hiện chủ đề năm “Xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch tổ chức Phong trào thi đua đặc biệt với các nội dung như sau:

- Thi đua thực hiện đồng bộ, hiệu quả mục tiêu kép của Chính phủ đã đề ra, tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 trong tình hình “Bình thường mới”. Xem công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm là nhiệm vụ trọng tâm.

- Thi đua hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực tài chính - ngân sách, các nhiệm vụ trọng tâm, chương tình công tác năm của Sở năm 2021.

- Thi đua hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân Thành phố từ đầu năm.

- Thi đua thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, phục hồi sản xuất.

- Thi đua thực hiện Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

- Thi đua thực hiện: Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 10/3/2017 của Thành ủy về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”; Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố.

- Thi đua tiếp tục có biện pháp thiết thực, cụ thể hỗ trợ, chăm lo kịp thời, giúp ổn định đời sống cho các đối tượng khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.

- Thi đua giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân; chủ động đấu tranh với các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước lợi dụng tình hình đại dịch để gây rối, chống phá.

- Thi đua thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2021 của Thành phố “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”; tập trung triển khai Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh./.


Số lượt người xem: 3312    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm