SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
2
5
7
1
7
Tin tức sự kiện 01 Tháng Mười Một 2021 3:10:00 CH

Thông báo danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 14/10/2021, Ủy ban nhân dân ban hành Thông báo số 152/TB-UBND về danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.


Theo đó, các tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm Phụ lục danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá tại TP.HCM). Mọi thay đổi về thông tin của tổ chức, cá nhân theo Thông báo này, như thay đổi tên, loại hình kinh doanh hoặc địa chỉ,…đề nghị tổ chức, cá nhân gửi về Sở Tài chính.

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá trên địa bàn TP.HCM (theo Quyết định số 3112/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017 và Quyết định số 2982/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2018 của UBND TP) không có tên trong danh sách kèm theo Thông báo này thì thực hiện kê khai giá tại Ủy ban nhân dân cấp huyện theo nơi đăng ký trụ sở chính.

Thông báo này thay thế Thông báo số 233/TB-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2021 của UBND TP về danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá trên địa bàn Thành phố và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

>> Đính kèm tệp tin: Thông báo số 152/TB-UBND.pdf


Số lượt người xem: 2866    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm