SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
1
4
9
2
3
0
Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá 22 Tháng Tư 2024 9:50:00 SA

Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 9937/YC-PC02-Đ4

Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin.

 a) Tài sản cần định giá:

- Thửa đất số 536, tờ bản đồ số 75, tọa lạc xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: CH06654 do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh cấp ngày 02/5/2019; diện tích đất: 109,9m2, mục đích sử dụng đất: đất ở đô thị.

- Thửa đất số 559, tờ bản đồ số 75, tọa lạc xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: CH06662 do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh cấp ngày 02/5/2019; diện tích đất: 95,4m2, mục đích sử dụng đất: đất ở đô thị.

- Thửa đất số 560, tờ bản đồ số 75, tọa lạc xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: CH06640 do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh cấp ngày 02/5/2019; diện tích đất: 108,8m2, mục đích sử dụng đất: đất ở đô thị.

- Thửa đất số 561, tờ bản đồ số 75, tọa lạc xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số: CH06660 do ỦY ban nhân dân huyện Bình Chánh cấp ngày 02/5/2019; diện tích đất: 101,1m2, mục đích sử dụng đất: đất ở đô thị.

b) Thời điểm thẩm định giá:

- Ngày 13 tháng 9 năm 2023.


Số lượt người xem: 743    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm