SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
0
4
1
3
4
Hoạt động Đảng và các Đoàn thể 07 Tháng Bảy 2022 3:10:00 CH

Hội thảo về hướng dẫn báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách theo Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ ban hành quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công

Để thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, Đoàn Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022– 2027, trong đó tập trung vào những giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn, thực hiện hoạt động và xây dựng công trình thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển chuyên môn, nghiệp vụ tại cơ quan.

 

 

 

 

Để thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, Đoàn Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022– 2027, trong đó tập trung vào những giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn, thực hiện hoạt động và xây dựng công trình thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển chuyên môn, nghiệp vụ tại cơ quan.

Được sự chấp thuận của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tài chính, ngày 20/05/2022 Đoàn Thanh niên Sở Tài chính đã tổ chức thực hiện buổi “Hội thảo về hướng dẫn báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách theo Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ ban hành quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công” tại Hội trường Sở Tài chính.  Đây là công trình thanh niên năm 2022 gắn liền với công tác chuyên môn của Sở Tài chính.

Tham dự buổi hội thảo gồm có đại diện Sở Tài chính do Ông Nguyễn Ngọc Thảo – Trưởng Phòng Tài chính Đầu tư và đại diện Kho bạc Nhà nước thành phố do Ông Nguyễn Xuân Tùng – Trưởng phòng Kiểm soát chi đồng chủ trì; đại diện các Sở, ban, chủ đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố; đại diện Phòng Tài chính – kế hoạch các quận – huyện và thành phố Thủ Đức.

Buổi hội thảo đã thu hút được đông đảo các đơn vị tham gia do đó số lượng cán bộ, công chức, viên chức tham dự hội thảo đã vượt kế hoạch đề ra trước đó (gần 200 người tham gia, vượt hơn 130 người theo Kế hoạch). Kết quả trên phản ánh sự quan tâm trong việc cập nhật thực hiện quy định pháp luật của các đơn vị trên địa bàn thành phố.

Hiện nay, công tác quyết toán theo niên độ được quy định theo Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ ban hành quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và hệ thống mẫu biểu được quy định tại Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022.

Sở Tài chính đã có 02 văn bản triển khai, hướng dẫn các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức: Công văn số 612/STC-ĐT ngày 26/01/2022 và Công văn số 2202/STC-ĐT ngày 14/04/2022 về việc hướng dẫn báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách (quyết toán theo niên độ) kể từ công tác quyết toán theo niên độ 2021. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện của các chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan còn nhiều nội dung chưa phù hợp với quy định dẫn đến kéo dài thời gian thẩm tra của Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch 21 quận - huyện và thành phố Thủ Đức. Bên cạnh các lý do khách quan, có lý do chủ quan từ các chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan chưa nắm rõ quy định và đối chiếu giữa các quy định của pháp luật và hướng dẫn của các Bộ, ngành có liên quan.

Đồng thời, các năm qua, khi kiểm toán ngân sách địa phương hàng năm, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đều có nhận xét, kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo chấn chỉnh công tác quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách. Cụ thể tại Báo cáo Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2020, kiểm toán nhận xét như sau:“Phần lớn các chủ đầu tư chưa thực hiện đúng thời hạn quy định; chưa đảm bảo về thông tin, số liệu, số lượng biểu mẫu theo đúng quy định...; thực hiện thẩm định, thông báo kết quả thẩm định đối với Chủ đầu tư không thuộc trách nhiệm quản lý...; thời gian thẩm định, thông báo kết quả thẩm định vượt quá 30 ngày theo quy định...”

Do đó, tại hội thảo đại diện Sở Tài chính đã nêu ra các nội dung trọng tâm trong thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách, các vấn đề chính cần lưu ý trong việc lập báo cáo quyết toán theo niên độ. Các đơn vị tham dự cũng đã đưa ra các nội dung còn vướng mắc khi triển khai thực hiện để đại diện Sở Tài chính giải đáp, hướng dẫn.

Ngoài ra, hội thảo còn đưa ra một số nội dung cần lưu ý trong quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành gồm: Nội dung về chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; Về bàn giao hạng mục, công trình điện cho ngành điện, Chi phí bồi thường, di dời hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, viễn thông…); Về thẩm quyền điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng đối với các dự án Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận - huyện quyết định đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố do các đơn vị trực thuộc quận - huyện và Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận - huyện làm chủ đầu tư theo Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 25/5/2018; Về thuyết minh báo cáo quyết toán,…

Một số hình ảnh tại buổi Hội thảo do Đoàn Thanh niên Sở Tài chính ghi lại.

 

 
 
Đồng chí Nguyễn Phúc Tuệ - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh đại diện phát biểu khai mạc Hội thảo
Ông Nguyễn Ngọc Thảo – Trưởng Phòng Tài chính Đầu tư đại diện Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh trả lời và hướng dẫn đơn vị
Ông Nguyễn Xuân Tùng – Trưởng phòng Kiểm soát chi địa phương đại diện Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh trả lời đơn vị
Đại diện đơn vị nêu những những nội dung còn khó khăn, vướng mắc 
Đại diện đơn vị đặt nội dung câu hỏi để được hướng dẫn

 
 

 

Toàn cảnh buổi Hội thảo 

Số lượt người xem: 3369    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm