SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
1
4
9
3
6
5
Tin tức sự kiện 12 Tháng Năm 2023 3:25:00 CH

Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 1625-38/YC

         1.    Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của thửa đất số 532, tờ bản đồ số 6 (BĐĐC năm 2003). Địa chỉ: phường Bình Khánh, Quận 2 (nay là thành phố Thủ Đức), thành phố Hồ Chí Minh (theo Giấy chứng nhận QSDĐQSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số CM 776320, số vào sổ cấp GCN CH00521 do Ủy ban nhân dân Quận 2 cấp ngày 18 tháng 01 năm 2019, cập nhật biến động lần cuối ngày 14 tháng 05 năm 2019)

-    Diện tích là 2.988,8m2 có mục đích sử dụng đất ở tại đô thị

-    Diện tích là 39,4m2 có mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm

-    Thời điểm thẩm định giá tháng 4 năm 2019.

2.    Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của thửa đất số 1195, tờ bản đồ số 36. Địa chỉ: phường Long Trường, Quận 9 (nay là thành phố Thủ Đức), thành phố Hồ Chí Minh (theo Giấy chứng nhận QSDĐQSHNO và tài sản khác gắn liền với đất số CL 908990, số vào sổ cấp GCN CH12681 do Ủy ban nhân dân Quận 9  cấp ngày 10 tháng 10 năm 2018, cập nhật biến động lần cuối ngày 11 tháng 6 năm 2019)

-    Diện tích là 1.478,5m2 có mục đích sử dụng đất ở tại đô thị

-    Diện tích là 475,1m2 có mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm

-    Thời điểm thẩm định giá tháng 5 năm 2019.

3.    Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của thửa đất số 1186 -100; Thửa đất số 1186 -101; Thửa đất số 1186 -102; Thửa đất số 1186 - 112, đều thuộc tờ bản đồ số 4. Địa chỉ: xã Hiệp Bình Chánh, huyện Thủ Đức (nay là thành phố Thủ Đức), TP. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

+ Quyền sử dụng đất số 1186 -100 (theo Giấy chứng nhận QSDĐ số AB 703245, số vào sổ cấp GCN T00553/3a do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 26 tháng 4 năm 2005, cập nhật biến động lần cuối ngày 08 tháng 12 năm 2009)

-        Diện tích là 847m2 có mục đích sử dụng đất ở tại đô thị

-        Thời điểm thẩm định giá tháng 01 năm 2019.

+ Quyền sử dụng đất số 1186 -101 (theo Giấy chứng nhận QSDĐ số AB 703244, số vào sổ cấp GCN T00552/3a do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 26 tháng 4 năm 2005, cập nhật biến động lần cuối ngày 08 tháng 12 năm 2009)

-        Diện tích là 837m2 có mục đích sử dụng đất ở tại đô thị. Trong diện tích 837m2 có 321m2 đất nằm trong chỉ giới xây dựng ven sông, không được phép xây dựng công trình, chỉ sử dụng để trồng cây xanh, chủ sử dụng phải thuân theo đúng quy định của Nhà nước.

-        Thời điểm thẩm định giá tháng 01 năm 2019.

+ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của thửa đất số 1186 -102 (theo Giấy chứng nhận QSDĐ số AC 229733, số vào sổ cấp GCN T00551/3a do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 26 tháng 4 năm 2005, cập nhật biến động lần cuối ngày 08 tháng 03 năm 2019)

-        Diện tích là 833m2 có mục đích sử dụng đất ở tại đô thị

-        Thời điểm thẩm định giá tháng 01 năm 2019.

Trong đó có 319m2 đất nằm trong chỉ giới xây dựng ven sông không được phép xây dựng công trình, chỉ sử dụng để trồng cây xanh, chủ sử dụng phải tuân theo đúng quy định của Nhà nước.

+ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của thửa đất số 1186 -112 (theo Giấy chứng nhận QSDĐ số AC 229777, số vào sổ cấp GCN T00542/3a do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 26 tháng 4 năm 2015, cập nhật biến động ngày 03 tháng 12 năm 2009)

-    Diện tích là 822m2 có mục đích sử dụng đất ở tại đô thị

-   Thời điểm thẩm định giá tháng 01 năm 2019.

4.    Quyền sử dụng đất của thửa đất số 508, tờ bản đồ số 9 (Thửa cũ 5, 88, 89. Theo tài liệu đo năm 2004) (thửa cũ 1, tờ 01 và 132, tờ 02. Theo tài liệu 299/TTg). Địa chỉ thửa đất: Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, (nay là thành phố Thủ Đức), thành phố Hồ Chí Minh (theo Giấy chứng nhận số AG 997332, số vào sổ cấp GCN H 07082 do Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức cấp ngày 11 tháng 12 năm 2006, cập nhật biến động lần cuối ngày 23 tháng 7 năm 2019)

-    Diện tích là 1.594,5m2 có mục đích sử dụng đất ở tại đô thị

-    Diện tích là 425,4m2 có mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm khác

-   Thời điểm thẩm định giá tháng 7 năm 2019 và tháng 8 năm 2019.

Sở Tài chính mời các doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin


Số lượt người xem: 1917    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm