SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
8
2
2
4
5
9
Tin tức sự kiện 30 Tháng Bảy 2013 9:05:00 SA

Tăng cường công tác quản lý tạm ứng vốn và thu hồi tạm ứng theo chế độ quy định

Ngày 04/07/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 8697/BTC-ĐT về tăng cường công tác quản lý tạm ứng vốn và thu hồi tạm ứng theo chế độ quy định.

 

Trong thời gian qua việc thực hiện tỷ lệ tạm ứng vốn theo Chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ đã hạn chế một phần tồn dư vốn tạm ứng tại Kho bạc nhà nước. Tuy nhiện, hiện nay theo báo cáo của Kho bạc nhà nước, số dư tạm ứng chưa thu hồi từ các năm trước chuyển sang vẫn còn nhiều nhất là đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Để đảm bảo việc sử dụng vốn tạm ứng có hiệu quả và đúng chế độ quy định, Bộ Tài chính đề nghị thủ trưởng các Bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát đảm bảo quản lý chặt chẽ, an toàn và hiệu quả việc tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng, yêu cầu các chủ đầu tư có trách nhiệm sử dụng vốn tạm ứng đúng mục đích, đúng  đối tượng, thu hồi đủ số vốn tạm ứng theo chế độ quy định. Trường hợp vốn tạm ứng không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, chỉ đạo chủ đầu tư có trách nhiệm thu hồi hoàn trả lại ngân sách nhà nước theo quy định.
Chủ đầu tư có trách nhiệm khẩn trương thực hiện việc thanh toán số vốn đã tạm ứng đối với các hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ không chờ đến khi toàn bộ các hộ dân trong phương án giải phóng mặt bằng đã nhận tiền mới làm thủ tục thanh toán vốn tạm ứng.
Trường hợp vốn tạm ứng chưa thu hồi nhưng không sử dụng, nếu quá thời hạn 6 tháng quy định trong hợp đồng hoặc tiến độ giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt phải thực hiện khối lượng mà nhà thầu hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng chưa thực hiện do nguyên nhân khách quan hay chủ quan hoặc sau khi ứng vốn mà nhà thầu hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng sử dụng sai mục đích, chủ đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Kho bạc nhà nước để thu hồi hoàn trả vốn đã tạm ứng cho ngân sách nhà nước.
Riêng trường hợp chủ đầu tư đã tạm ứng vốn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vì lí do bất khả kháng chưa chi trả cho người thụ hưởng, nếu trước đây đã gửi tiền các tổ chức tín dụng có phát sinh lãi đề nghị nộp lãi phát sinh vào ngân sách nhà nước. Đồng thời chuyển toàn bộ số tiền đã tạm ứng về tài khoản tiền gửi của chủ đầu tư tại Kho bạc nhà nước để thuận tiện cho việc kiểm soát thanh toán và thu hồi tạm ứng.
Tăng cường chỉ đạo kiểm tra việc tạm ứng đối với các hợp đồng thi công xây lắp và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý việc sử dụng vốn tạm ứng không đúng quy định tại các chủ đầu tư.
ĐTSC

Số lượt người xem: 4218    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm