SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
8
2
2
5
8
7
Tin tức sự kiện 16 Tháng Bảy 2013 3:45:00 CH

UBND TP.HCM: Thông báo kế hoạch tổ chức bảo lãnh phát hành trái phiếu chính quyền địa phương TPHCM năm 2013 và mời đăng ký tham gia làm tổ chức bảo lãnh chính

Ủy ban nhân dân thành phố thông báo kế hoạch tổ chức bảo lãnh phát hành trái phiếu chính quyền địa phương TP.HCM năm 2013 và mời đăng ký tham gia tổ chức bảo lãnh chính, cụ thể như sau:

 

1.     Thông tin về trái phiếu dự kiến phát hành
1.1.    Điều kiện, điều khoản:
-         Tên tổ chức phát hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền cho Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố (HFIC) thực hiện toàn bộ nghiệp vụ tổ chức phát hành trái phiếu.
-         Đối tượng tham gia mua trái phiếu: tổ chức và cá nhân Việt Nam, tổ chức và cá nhân nước ngoài.
-         Mệnh giá: 100.000 đồng
-         Kỳ hạn: 03 năm, 05 năm và 10 năm
-         Lãi suất: căn cứ khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành, Ủy ban nhân dân thành phố quyết định lãi suất phát hành trái phiếu đối với từng đợt phát hành.
-         Thời gian phát hành: dự kiến thời điểm phát hành được thực hiện vào đầu tháng 8 năm 2013
-         Phương thức thanh toán lãi, gốc:
+         Trả gốc: được hoàn trả 01 lần khi đáo hạn cho từng đợt thanh toán
+         Trả lãi: được thanh toán sau theo định kỳ 01 lần/năm
Nợ gốc và lãi trái phiếu được thanh toán qua Trung tâm Lưu ký chứng khoán theo danh sách trái chủ đăng ký tại ngày giao dịch không hưởng quyền. 
1.2.   Khối lượng dự kiến phát hành:
Khối lượng dự kiến phát hành trong năm 2013 là 3.000 tỷ đồng.  
2.     Thông tin về lựa chọn tổ chức bảo lãnh chính
2.1.    Điều kiện và tiêu chuẩn:
-         Là các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán được thành lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được phép cung cấp dịch vụ bảo lãnh chứng khoán theo quy định của pháp luật Việt Nam.
-         Có vốn điều lệ thực góp tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của pháp luật liên quan.
-         Đáp ứng các tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật.
-         Có thời gian hoạt động tối thiểu là ba (03) năm.
-         Có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo lãnh chứng khoán, trong đó phải thực hiện ít nhất một (01) hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu.
-         Có đơn đề nghị trở thành tổ chức bảo lãnh chính.
2.2.    Thời gian, địa chỉ, mẫu và hình thức nhận đơn đăng ký:
-   Thời gian nhận đăng ký: 26/7/2013
-   Địa chỉ nhận đăng ký: Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TPHCM
        Trụ sở:   67-73 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
                                Số fax:   (84.8)3821 4243
        Người nhận: Nguyễn Thị Quỳnh Anh – P.Tài chính kế toán
        Email: anh.ntq@hfic.vn
-     Mẫu đăng ký: đính kèm tại Phụ lục của Thông báo.
Việc tổ chức đánh giá, lựa chọn tổ chức bảo lãnh chính sẽ được thực hiện sau khi phương án phát hành trái phiếu được Bộ Tài Chính phê duyệt.

NS

>> Đính kèm tệp tin: Phụ lục


Số lượt người xem: 3946    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm