SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
8
2
2
2
6
4
Tin tức sự kiện 26 Tháng Sáu 2013 2:05:00 CH

Sở Tài chính: Hướng dẫn thực hiện tiết kiệm thêm chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013

Ngày 14/06/2013, Sở Tài chính đã có Công văn số 5246/STC-NS hướng dẫn các sở-ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện về nguyên tắc thực hiện tiết kiệm thêm chi thường xuyên 7 tháng cuối năm 2013 như sau:

 

Số tiết kiệm chi thường xuyên theo các lĩnh vực chi chỉ tính trên dự toán chi thường xuyên được cấp có thẩm quyền giao của 7 tháng cuối năm 2013 (đã loại trừ dự toán chi tiền lương và các khoản có tính chất lương, chi chế độ chính sách cho con người; khoản tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo kế hoạch đầu năm; khoản tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên để bố trí chi cải cách tiền lương và thực hiện chính sách an sinh xã hội được giữ ở các cấp ngân sách theo quy định tại khoản 4, điều 4 Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ và các khoản chi đặc thù).

Số tiết kiệm 30% chi thường xuyên của các chương trình mục tiêu quốc gia bố trí cho các nhiệm vụ chi hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, chi tham quan, học tập, công tác trong và ngoài nước: thực hiện tiết kiệm tối thiểu 30% dự toán kinh phí còn lại của 7 tháng cuối năm 2013 phân bổ cho các nhiệm vụ chi này.
Căn cứ nguyên tắc được Sở Tài chính hướng dẫn, phòng Tài chính – kế hoạch các quận huyện xác định số tiết kiệm thêm chi thường xuyên 7 tháng cuối năm 2013 của từng cơ quan, đơn vị, gửi Sở Tài chính, phòng Tài chính – Kế hoạch các quận huyện chịu trách nhiệm thẩm định và thông báo kết quả thẩm định phương án tiết kiệm cho cơ quan, đơn vị trong vòng 20 ngày làm việc, đồng gửi Kho bạc nhà nước cùng cấp để thực hiện kiểm soát chi.
NS

Số lượt người xem: 4261    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm