SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
8
2
2
6
0
4
Tin tức sự kiện 26 Tháng Sáu 2013 2:00:00 CH

Sở Tài chính triển khai chỉ đạo của Bộ Tài chính về tập trung nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương, an sinh xã hội năm 2013

Ngày 20/06/2013, Sở Tài chính đã có Công văn số 5456/STC-NS triển khai chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công văn số 6576/BTC-NSNN ngày 24/05/2013 về việc tập trung nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương, an sinh xã hội năm 2013.

 

Theo đó, Sở Tài chính đề nghị các Sở-Ban-Ngành, Ủy ban nhân dân các quận-huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và điều hành ngân sách tại Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 05/01/2013 về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế và tăng cường mọi nỗ lực, để hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2013 đạt kết quả cao nhất. Trong điều kiện nguồn thu gặp nhiều khó khăn, cần chủ động quản lý chi ngân sách chặt chẽ, thực hiện tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên 7 tháng cuối năm 2013 theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6684/BTC-NSNN ngày 27/05/2013 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 2854/UBND-TM ngày 13/06/2013 tập trung rà soát, sắp xếp phân loại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thật sự cần thiết, cấp bách. Riêng đối với tiền lương và các khoản phụ cấp theo lương cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, lương hưu, trợ cấp người có công và trợ cấp đối với cán bộ xã nghỉ việc, …và các chính sách an sinh xã hội theo quy định phải đảm bảo chi trả kịp thời, không để xảy ra tình trạng nợ lương và các chính sách an sinh xã hội ở các cấp ngân sách./.
NS                   

Số lượt người xem: 3521    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm