SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
1
5
4
4
8
7
0
Tin tức sự kiện 13 Tháng Mười 2011 3:45:00 SA

Hướng dẫn thời điểm lập Tờ khai xác nhận viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu NSNN

Thời gian vừa qua có nhiều đơn vị đã thực hiện tốt việc kê khai xác nhận viện trợ theo đúng quy định. Tuy nhiên, vẫn có một số đơn vị còn chậm trễ trong việc thực hiện thủ tục kê khai xác nhận viện trợ; cụ thể như tiền viện trợ đã được nhà tài trợ giải ngân từ năm 2010, đến năm 2011 đơn vị mới lập thủ tục kê khai xác nhận viện trợ (có một số trường hợp chứng từ đã giải ngân từ năm 2009) hoặc hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ trong nước đã được nhà tài trợ thanh toán và bàn giao cho đơn vị từ nhiều tháng trước khi đơn vị thực hiện việc kê khai xác nhận viện trợ

Để thực hiện đúng quy định về thời điểm lập Tờ khai xác nhận viện trợ theo hướng dẫn của Thông tư số 225/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính. Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp nhà nước, Hội đoàn thể và Ủy ban nhân dân các quận, huyện lập Tờ khai xác nhận viện trợ gửi Sở Tài chính để xác nhận viện trợ đúng thời điểm đã quy định.

    - Mẫu C2-HD/XNVT (Ban hành kèm theo Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính):”Tờ khai xác nhận viện trợ hàng hóa, dịch vụ trong nước” được khai ngay sau khi chủ dự án nhận được các hóa đơn, chứng từ mua sắm hàng hóa, thanh toán dịch vụ trong nước.

    - Mẫu C3-HD/XNVT (Ban hành kèm theo Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính): “Tờ khai xác nhận viện trợ bằng tiền” được khai ngay khi nhận “Giấy báo có” của Ngân hàng phục vụ hoặc của Kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản tiếp nhận tiền viện trợ./.

 

Tin: P.QLCS


Số lượt người xem: 2485    
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm