SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
2
0
4
0
6
3
Tin tức sự kiện 14 Tháng Sáu 2024 4:25:00 CH

Thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá số 3999/YC-CSKT-P2

Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp Thành phố mời các Doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính có nhu cầu tham gia gửi báo giá dịch vụ về Sở Tài chính trong 07 ngày làm việc kể từ ngày đăng tin với nội dung như sau:

            I. Thông tin và đặc điểm của tài sản cần định giá:

(1)  Quyền sử dụng đất, diện tích 3.873,5 m2, thửa số 829-746 tờ bản đồ số 5 tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD393044 do UBNDTP Hồ Chí Minh cấp ngày 06/10/2005, cụ thể:

-   Tên người sử dụng đất: Công ty CP Phát triển Bất Động Sản Hưng Lộc Phát (nhận chuyển nhượng ngày 19/10/2018).

-   Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh.

-   Thời gian sử dụng: 25 năm kể từ ngày 06/7/2005.

-   Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Giao đất theo quyết định số 3348/QĐ-UBND ngày 06/7/2005 của UBNDTP.

(2)  Tài sản hình thành trong tương lai là công trình cửa hàng thương mại dịch vụ Trung Sơn – khu dân cư Trung Sơn 32ha – khu chức năng số 6 - Đô thị mới Nam Thành phố trên thửa đất số 829-746, diện tích 3.873,5 m2 tờ bản đồ số 5, tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

(3)  Giá trị quyền sử dụng đất theo 10 Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND Quận 8/UBND TP Hồ Chí Minh cấp cho các chủ sử dụng đất như sau:

1. GCN QSDĐ số A829470, sổ số 71/QSDĐ.1997 ngày 28/3/1997, cụ thể;

-   Số thửa đất: 235 tờ bản đồ số 2 (P21 cũ);

-   Diện tích: 6112 m2, mục đích sử dụng: xây dựng kho hàng chứa nông sản.

-   Thời hạn sử dụng: Thuê đất 50 năm hết hạn ngày 27/01/2047 (theo Quyết định số 439/QĐUB-QLĐT ngày 27/01/1997 của UBNDTP.

2. GCN QSDĐ số T994317, sổ số 103/1a/QSDĐ/8602/UB ngày 22/11/2001 cụ thể:

-   Số thửa đất: 365 tờ bản đồ số 2;

-   Diện tích: 3014m2, mục đích sử dụng: xây dựng xưởng chế biến nông sản.

-   Thời hạn sử dụng: Thuê đất 50 năm kể từ ngày 25/10/2001 đến hết ngày 25/10/2051 (theo Quyết định số 6916/QĐ-UB ngày 25/10/2001 của UBNDTP).

3. GCN QSDĐ số S942308, sổ số 137/1a/QSDĐ/447/UB ngày 06/02/2002 cụ thể:

-   Số thửa đất: 370 tờ bản đồ số 2;

-   Diện tích: 3087m2, mục đích sử dụng: xây dựng mở rộng kho chứa nông sản.

-   Thời hạn sử dụng: Thuê đất 50 năm hết hạn ngày 21/01/2002 của UBNDTP (theo Quyết định số 293/QĐ-UB ngày 21/01/2002 của UBNDTP).

4. GCN QSDĐ số A829768, sổ số 335/QSDĐ.1997 ngày 26/12/1997;

-   Số thửa đất: 241 tờ bản đồ số 2;

-   Diện tích: 137m2, mục đích sử dụng: xây dựng kho chứa nông sản.

Thời hạn sử dụng: Thuê đất 50 năm hết hạn ngày 27/01/2047 (theo Quyết định số 5495/QĐUB-QLĐT ngày 09/10/1997 của UBNDTP).

5. GCN QSDĐ số T923423, sổ số 135/1a/QSDĐ/378/UB ngày 31/01/2002;

-   Số thửa đất: 372 tờ bản đồ số 2;

-   Diện tích: 363m2, mục đích sử dụng: xây dựng mở rộng kho chứa hàng nông sản.

Thời hạn sử dụng: Thuê đất 50 năm kể từ ngày 21/01/2002 đến hết ngày 21/01/2052 (theo Quyết định số 295/QĐ-UB ngày 21/01/2002 của UBNDTP).

6. GCN QSDĐ số P064799, sổ số 471/QSDĐ/138/QĐ-UB ngày 04/01/2001;

-   Số thửa đất: 109, 171 tờ bản đồ số 2;

-   Diện tích: 4560m2, mục đích sử dụng: Ao.

-   Thời hạn sử dụng: 18 năm (đến ngày 20/11/2018).

7. GCN QSDĐ số P064846, sổ số 590/QSDĐ/1012/QĐ-UB ngày 20/02/2001;

-   Số thửa đất: 508 tờ bản đồ số 2;

-   Diện tích: 895m2, mục đích sử dụng: Ao.

-   Thời hạn sử dụng: 18 năm (đến ngày 20/11/2018).

8. GCN QSDĐ số P064876, sổ số 583/QSDĐ/946/QĐ-UB ngày 15/02/2001;

-   Số thửa đất: 108 tờ bản đồ số 2;

-   Diện tích: 2042m2, mục đích sử dụng: Ao.

-   Thời hạn sử dụng: 20 năm.

9. GCN QSDĐ số P064951, sổ số 635/QSDĐ/3413/QĐ-UB ngày 13/6/2001;

-   Số thửa đất: 515 tờ bản đồ số 2;

-   Diện tích: 2500m2, mục đích sử dụng: Ao.

-   Thời hạn sử dụng: 17 năm (đến ngày 20/11/2018).

10. GCN QSDĐ số S942252, sổ số 797/QSDĐ/9113/QĐ-UB ngày 28/12/2001;

-   Số thửa đất: 105, 106, 107 tờ bản đồ số 2;

-   Diện tích: 4908m2, mục đích sử dụng: Đất trồng rau màu.

-   Thời hạn sử dụng: đến hết ngày 20/11/2018.

(4) Giá trị công trình xây dựng trên 10 thửa đất nêu tại phần I mục (3) ở trên:

-   Công trình nhà kho theo GPXD số 5612/GPXD ngày 29/8/1997 do KTSTTP cấp.

-   Công trình nhà kho theo GPXD số 46/GPXD ngày 19/3/2002 do Sở Xây dựng cấp.

(5) Nội dung yêu cầu định giá tài sản:

II. Nội dung yêu cầu định giá tài sản:

1. Giá trị quyền sử dụng đất, diện tích 3.873,5 m2, thửa số 829-746 tờ bản đồ số 5 tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD393044 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 06/10/2005 tại thời điểm tháng 8/2018.

2.Giá trị tài sản hình thành trong tương lai là công trình cửa hàng thương mại dịch vụ Trung Sơn – khu dân cư Trung Sơn 32ha – khu chức năng số 6 - Đô thị mới Nam Thành phố trên thửa đất số 829-746, diện tích 3.873,5 m2 tờ bản đồ số 5, tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh tại thời điểm tháng 8/2018.

3.Giá trị quyền sử dụng đất các thửa đất theo 10 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND Quận 8/UBND TPHCM cấp cho các chủ sử dụng đất được nêu tại phần 1 mục (3) Yêu cầu định giá này tại thời điểm tháng 01/2024.

4.Giá trị quyền sử dụng đất, diện tích 137 m2 tại Phường 16, Quận 8 TP. Hồ Chí Minh theo Hợp đồng thuê đất số 2467/HĐ-TĐ ngày 19/12/1997 tại các thời điểm tháng 12/2007, tháng 11/2010, tháng 9/2021, tháng 01/2024.

5.Giá trị tài sản công trình trên các thửa đất (04 xưởng sản xuất, nhà kho do Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thanh Phượng xây dựng) ghi tại 10 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND Quận 8/UBND TPHCM cấp cho các chủ sử dụng đất được nêu tại phần 1 mục (3) Yêu cầu định giá tài sản này tại các thời điểm tháng 12/2007, tháng 11/2010, tháng 9/2021, tháng 01/2024.

 

(Số điện thoại liên hệ : 0986.262.849 – Thúy An).


Số lượt người xem: 376    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm