SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
1
9
2
9
3
8
9
Thủ tục hành chính 23 Tháng Hai 2013 9:00:00 SA

21. Xác nhận viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước (064738)

- Trình tự thực hiện:
* Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định hiện hành.
* Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Quản lý Công sản của Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (số 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, sáng từ 7h30’-11h30’, chiều từ 13h00’-17h00’, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần).
Hồ sơ chỉ được nhận sau khi Sở Tài chính kiểm tra đầy đủ và hợp lệ, (không có giấy biên nhận)
* Bước 3: Trả giấy xác nhận viện trợ tại phòng Quản lý Công sản của Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (số 142 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, sáng từ 7h30’-11h30’, chiều từ 13h00’-17h00’, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần).
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
* Tờ khai xác nhận viện trợ theo 1 trong các mẫu sau:
+ Tờ khai xác nhận viện trợ hàng hóa nhập khẩu (mẫu C1-HD/XNVT ban hành kèm theo phụ lục 1a Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính);
+ Tờ khai xác nhận viện trợ hàng hóa, dịch vụ trong nước (mẫu C2-HD/XNVT ban hành kèm theo phụ lục 1b Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính);
+ Tờ khai xác nhận viện trợ bằng tiền (mẫu C3-HD/XNVT ban hành kèm theo phụ lục 1c Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính);
+ Bảng kê xác nhận viện trợ xây dựng công trình (phụ lục 2 Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính).
* Hồ sơ đính kèm:
Đối với Tờ khai xác nhận viện trợ lần đầu:
+ Bộ hồ sơ pháp lý của chương trình, dự án viện trợ bao gồm các tài liệu chính sau đây:
. Văn kiện chương trình, dự án và văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền;
. Kế hoạch tài chính, dự toán ngân sách hoặc thông báo phân bổ vốn viện trợ (nếu các tài liệu này chưa có trong Văn kiện chương trình, dự án được duyệt).
+ Một trong các chứng từ nêu sau đây tương ứng với các mẫu Tờ khai xác nhận viện trợ kể trên:
. Chứng từ nhập khẩu hàng hóa;
. Hóa đơn mua hàng (không tính thuế giá trị gia tăng) và thuê dịch vụ trong nước;
. Thông báo giải ngân hoặc chứng từ chuyển tiền của nhà tài trợ;
. Các hợp đồng mua bán, biên bản bàn giao, quyết toán công trình xây dựng do nước ngoài viện trợ theo hình thức “chìa khóa trao tay”.
. Các tài liệu khác có liên quan.
Đối với Tờ khai xác nhận viện trợ lần sau:
Chủ dự án/Đơn vị sử dụng viện trợ chỉ phải cung cấp các tài liệu:
. Chứng từ nhập khẩu hàng hóa;
. Hóa đơn mua hàng (không tính thuế giá trị gia tăng) và thuê dịch vụ trong nước;
. Thông báo giải ngân hoặc chứng từ chuyển tiền của nhà tài trợ;
. Các hợp đồng mua bán, biên bản bàn giao, quyết toán công trình xây dựng do nước ngoài viện trợ theo hình thức “chìa khóa trao tay”.
. Các tài liệu khác có liên quan.
b) Số lượng hồ sơ: 
+ Tờ khai xác nhận viện trợ: 06 bản.
+ Hồ sơ đính kèm: 01 bộ sao y.             
- Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày Sở Tài chính nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong trường hợp hồ sơ không có vướng mắc trong thời gian thẩm tra).
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có
- Kết quả thủ tục hành chính: Giấy xác nhận
- Lệ phí (nếu có): Không có
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
* Tờ khai xác nhận viện trợ hàng hóa nhập khẩu (mẫu C1-HD/XNVT );
* Tờ khai xác nhận viện trợ hàng hóa, dịch vụ trong nước (mẫu C2-HD/XNVT );
* Tờ khai xác nhận viện trợ bằng tiền (mẫu C3-HD/XNVT);
* Bảng kê xác nhận viện trợ xây dựng công trình (phụ lục 2 Thông tư số 82/2007/TT-BTC ngày 12/7/2007 của Bộ Tài chính).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
* Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Có hiệu lực kể từ ngày 11/5/2001
* Thông tư số 82/2007/ TT-BTC ngày 12/7/ 2007 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.
 

Số lượt người xem: 5644    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm